Skip to main content
sachs308_Arnulf Stoffelpicture alliance via Getty Images_wind power Arnulf Stoffel/picture alliance via Getty Images

Bezemisní budoucnost

NEW YORK – Řešení člověkem vyvolané změny klimatu je konečně zřetelně na dohled. Díky svižnému pokroku technologií na poli energetiky s nulovými emisemi uhlíku a systémů udržitelného potravinářství dokáže svět do poloviny století realisticky skoncovat s emisemi skleníkových plynů při nanejvýš drobném nárůstu nákladů a s přesvědčivými přínosy pro bezpečnost a zdraví. Hlavní překážkou je setrvačnost: politici dál zvýhodňují odvětví fosilních paliv a tradiční zemědělství hlavně proto, že neznají nic lepšího nebo jsou upláceni.

Většina globálního oteplování a obrovská zátěž nečistot v ovzduší je důsledkem spalování fosilních paliv: uhlí, ropy a plynu. Dalším hlavním zdrojem ničení životního prostředí je zemědělství, včetně odlesňování, nadměrného používání hnojiv a emisí metanu z hospodářských zvířat. Energetická soustava by od silně znečišťujících fosilních paliv měla přejít k čistým zdrojům energie, které neuvolňují uhlík, například k větrné a solární energii, a potravinová soustava by od krmných obilovin a živočišných výrobků měla přejít ke zdravějším a výživnějším produktům. Tato kombinovaná energetická a potravinářská transformace by přinesla pokles čistých emisí skleníkových plynů na nulu do poloviny století a poté jejich čistý úbytek, neboť lesy a půdy atmosférický oxid uhličitý pohlcují.

Dosažením čistých nulových emisí do poloviny století a následnou zápornou emisní bilancí bychom pravděpodobně dosáhli cíle omezit globální oteplení na 1,5º Celsia oproti předprůmyslové teplotě Země. Je zneklidňující, že oteplení dosáhlo už 1,1ºC a každých deset let se globální teplota zvýší asi o 0,2ºC. Právě proto musí svět dosáhnout čistých nulových emisí nejpozději do roku 2050. Příklon k čisté energetice by každoročně odvrátil statisíce úmrtí v důsledku znečištěného ovzduší a posun ke zdravým, environmentálně udržitelným jídelníčkům by mohl předejít zhruba deseti milionům úmrtí ročně.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/1W55rvm/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions