Rozvojové cíle pro ženy

NEW YORK – Blíží se rok 2015, kdy vyprší termín pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) Organizace spojených národů, a vedoucí světoví představitelé budou mít před sebou volbu: posunout tyto cíle o dalších deset či dvacet let dozadu, anebo volat k zodpovědnosti ty, kdo nedokázali své závazky naplnit. Pro ženy je tato volba jasná.

V této situaci jsme byli už dříve. Na Mezinárodní konferenci o primární zdravotní péči v Alma-Atě v roce 1978 podepsali zástupci 134 států deklaraci vyzývající k zajištění odpovídající zdravotní péče pro všechny do roku 2000. O šestnáct let později, v roce 1994 v Káhiře, uznalo 179 světových vlád reprodukční práva za základní lidské právo a přijalo rezoluce zajišťující všeobecný přístup k celému spektru reprodukčních zdravotnických služeb včetně plánování rodičovství.

Tyto lhůty už však byly dávno uplynulé, když během 55. zasedání Valného shromáždění OSN v září 2000 schválili vedoucí představitelé 189 států MDG. A před i po vyhlášení MDG navíc světoví lídři přijali několik dalších závazků a rezolucí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Tqxpn4A/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.