hclark14_GENT SHKULLAKUAFP via Getty Images_fishing GENT SHKULLAKUAFP via Getty Images

Een deal sluiten om de oceaan te redden

AUCKLAND/MADRID/VICTORIA/ANSE ROYALE – De oceaan bedekt ruim 70 procent van het oppervlak van onze planeet, produceert de helft van de zuurstof die we inademen, voedt miljarden mensen en zorgt voor honderden miljoenen banen. De oceaan speelt ook een belangrijke rol bij het temperen van de klimaatverandering: ruim 80 procent van de wereldwijde koolstofcyclus verloopt via de oceaan. Maar deze kostbare natuurlijke hulpbron is niet onoverwinnelijk. Ondanks alle voordelen die hij ons biedt, wordt de oceaan vandaag geconfronteerd met ongekende, door de mens veroorzaakte crises die een bedreiging vormen voor zijn gezondheid en zijn vermogen om het leven op aarde in stand te houden.

De grootste bedreiging voor de mariene biodiversiteit is overbevissing. Ruim een derde van de mondiale visbestanden wordt overbevist en nog eens 60 procent wordt behoorlijk leeggevist. Ieder jaar moedigen regeringen over de hele wereld overbevissing aan door 22 miljard dollar aan schadelijke visserijsubsidies te verstrekken. Hoewel deze subsidies bedoeld zijn om kustgemeenschappen te ondersteunen, houden zij in plaats daarvan niet-duurzame en onrendabele visserijactiviteiten in stand, en putten zij juist die hulpbron uit waarvan de plaatselijke bevolking voor haar levensonderhoud afhankelijk is.

Dit probleem is niet nieuw. De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) proberen al sinds 2001 te onderhandelen over een overeenkomst om deze schadelijke betalingen aan banden te leggen. Wereldleiders herhaalden hun toezegging om het probleem aan te pakken toen zij in 2015 instemden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGʼs). In het kader van SDG 14, die tot doel heeft een gezonde oceaan centraal te stellen in de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling, beloofden de leiders om tegen 2020 in de WTO een overeenkomst te bereiken die de visserijsubsidies zou verminderen. Zij hebben deze deadline echter niet gehaald, omdat de onderhandelingen vertraging opliepen tijdens het dieptepunt van de COVID-19-pandemie.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/lpnU1funl