okonjoiweala22_FABRICE COFFRINIPOOLAFP via Getty Images_wto Fabrice Coffrini/Pool/AFP via Getty Images

WTO je zpět

ŽENEVA – Když se 17. června nad Ženevské jezero rozléval nádherný úsvit, v centrále Světové obchodní organizace se udála pozoruhodná věc. Po téměř šesti dnech vyjednávání během 12. ministerské konference WTO, která vyvrcholila maratonem 48 hodin nonstop rozhovorů, přijali ministři a vysocí představitelé 164 členských států tohoto tělesa historický balík dohod. Tyto multilaterální dohody – jakých WTO co do rozsahu a dosahu nedosáhla od poloviny 90. let – pomohou lidem, podnikům i planetě.

Ministři například dospěli ke kompromisu nad dlouho diskutovaným návrhem upustit od ochrany duševního vlastnictví ve vztahu k opatřením proti covidu-19. Současné zásoby vakcín proti covidu-19 nadále silně závisí na čtyřech členech WTO, na něž v úhrnu připadá přes 90 % exportovaných dávek. Jak už pandemie ukázala, mnohé regiony závislé na dovozu jsou zranitelné vývozními omezeními, jež kvůli domácím krizím zavedou jiné země.

Vlády, které byly v jádru vyjednávání, jsou přesvědčeny, že dosažený výsledek – kritizovaný zdravotnickými aktivisty, že nejde dost daleko, a farmaceutickými firmami, že zachází příliš daleko – přispěje k probíhajícím snahám o decentralizaci a diverzifikaci kapacit k výrobě vakcín. To má podstatný význam pro budoucí odolnost globální nabídky vakcín. Současně se ministři zavázali k zachovávání otevřenosti a transparentnosti přeshraničního obchodu s lékařskými potřebami, což členům pomůže získat lepší přístup k výrobkům nezbytným pro boj se současnou pandemií – a lépe se připravit na tu další.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/H6Vsa5Kcs