okonjoiweala18_Hou ChonghuiVCG via Getty Images_food harvest Hou ChonghuiVCG via Getty Images

Handel en de toekomst van voedsel

GENÈVE – Niemand kan overleven zonder voedsel. En toch zijn de voedselsystemen in de wereld hard aan hervorming toe. Om te zorgen voor universele toegang tot adequate voeding en voor ecologische duurzaamheid op de langere termijn, moeten we de manier veranderen waarop we voedsel produceren, verwerken, vervoeren en consumeren. Wereldvoedseldag moet ons ertoe aanzetten na te denken over hoe we dit kunnen bereiken en te erkennen dat handel een deel van de oplossing kan zijn.

De recente top van de Verenigde Naties over voedselsystemen heeft niet alleen de noodzaak van alomvattende hervormingen benadrukt, maar ook de sleutelrol die regeringen moeten spelen bij het verbeteren van de werking van voedselmarkten. Hiervoor is meer internationale samenwerking nodig. Zoals de COVID-19-pandemie ons heeft laten zien, is gezamenlijk optreden essentieel om alle mensen in staat te stellen een gezond en waardig leven te leiden.

Belemmeringen voor de handel in eerste levensbehoeften, zoals voedsel en geneesmiddelen, frustreren de inspanningen om voeding en gezondheid te verbeteren, en ondermijnen zo de basis van de toekomstige welvaart. Doeltreffende handel daarentegen kan honger en ondervoeding terugdringen, niet alleen door de levering van voedsel te garanderen, maar ook door fatsoenlijk werk te scheppen en de inkomens te verhogen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/5Ez184Vnl