impoverished child Thomas Trutschel | Getty Images

Chudoba nejsou jen čísla

ASUNCIÓN – Co je chudoba? Už desítky let ji definujeme pomocí čísla, jež podle Světové banky aktuálně odpovídá osobnímu příjmu nižšímu než 1,90 dolaru na den. Jediné číslo však nedokáže zachytit komplikovanost chudoby. K pochopení potřeb chudých lidí a poskytnutí optimální pomoci je podstatné měřit nejen prostý příjem.

Jelikož Světová banka svolává na příští týden do Washingtonu svá jarní zasedání, máme příležitost stanovit měřítka, která zahrnou sociální a environmentální rozměry chudoby. Banka už připustila, že je potřeba zvažovat víc než jen příjem, a nedávno zřídila Komisi pro globální chudobu, jejímž úkolem je doporučit další hodnoticí kritéria.

Přestože data týkající se řady problémů postihujících chudé komunity, například výživy, zdraví matek či přístupu ke vzdělávání, už sbírá řada veřejných i soukromých organizací, zůstávají takové informace z velké části nevyužité a zřídkakdy se sdílejí mezi institucemi. Objevují se ale pozitivní signály, včetně Indexu sociálního pokroku, který zajišťuje rámec pro sledování škály symptomů chudoby napříč zeměmi a doplňuje tradiční přístupy vycházející z výše příjmu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/pJJKEMl/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.