6

Chudoba nejsou jen čísla

ASUNCIÓN – Co je chudoba? Už desítky let ji definujeme pomocí čísla, jež podle Světové banky aktuálně odpovídá osobnímu příjmu nižšímu než 1,90 dolaru na den. Jediné číslo však nedokáže zachytit komplikovanost chudoby. K pochopení potřeb chudých lidí a poskytnutí optimální pomoci je podstatné měřit nejen prostý příjem.

Jelikož Světová banka svolává na příští týden do Washingtonu svá jarní zasedání, máme příležitost stanovit měřítka, která zahrnou sociální a environmentální rozměry chudoby. Banka už připustila, že je potřeba zvažovat víc než jen příjem, a nedávno zřídila Komisi pro globální chudobu, jejímž úkolem je doporučit další hodnoticí kritéria.

Přestože data týkající se řady problémů postihujících chudé komunity, například výživy, zdraví matek či přístupu ke vzdělávání, už sbírá řada veřejných i soukromých organizací, zůstávají takové informace z velké části nevyužité a zřídkakdy se sdílejí mezi institucemi. Objevují se ale pozitivní signály, včetně Indexu sociálního pokroku, který zajišťuje rámec pro sledování škály symptomů chudoby napříč zeměmi a doplňuje tradiční přístupy vycházející z výše příjmu.

Když při určování míry chudoby spoléháme na jediné číslo, chybně diagnostikujeme potřeby chudých lidí. Ve své vlasti, Paraguayi, spolupracuji s jedním z největších sociálních podniků v zemi, Fundación Paraguaya, na poskytování mikrofinancování, vzdělání a zácviku tisícům našich nejchudších občanů. Posuzujeme 50 kritérií v šesti rozměrech chudoby, včetně příjmu, bydlení, vzdělání a infrastruktury.

Jedna z našich klientek, Doña Mercedes, je dnes na venkově nedaleko hlavního města Asunciónu úspěšnou mikropodnikatelkou. Když s Fundación Paraguaya začala, bydlela ve společné ložnici s 16 dalšími členy rodiny a vařila pokrmy na malém ohništi v hliněné podlaze. Dnes má betonovou podlahu, zděný dům, samostatnou kuchyň a zhruba 500 dolarů osobních úspor.

Když využila sebehodnocení v oblasti chudoby od Fundación Paraguaya, dokázala lépe porozumět svým vlastním potřebám a postupně je řešit. Zatímco tradiční přístupy se zaměřují převážně na hodnocení zdrojů příjmů a výdajů domácnosti, sebehodnocení podle Fundación Paraguaya pomohlo Doně Mercedes rozdělit její potřeby do 50 samostatných oblastí, na nichž mohla krok za krokem pracovat, a sledovat jejich vývoj.

Sama například zhodnotila stav své koupelny a kuchyně, kvalitu stravy, již doma jedí, dentální zdraví rodiny, počet samostatných ložnic v domě, a dokonce svou sebeúctu a schopnost se rozhodovat. Jednoduchá mapa chudoby jí pomáhá sledovat pokrok pomocí barev semaforu – červené, žluté a zelené – a vyzdvihnout prioritní oblasti. Dále plánuje přidat do svého domu další dvě ložnice a usilovat o rozšíření svého podnikání.

Fundación Paraguaya se daří přenášet takové úspěchy do dalších částí světa. V Tanzanii, kde jsem tři roky pracovala ve venkovských komunitách, jsme obyvatelům vesnic na vrchovině na jihu země pomohli přizpůsobit naše indikátory chudoby pro místní kontext, aby se vypořádali s potřebami v oblasti vody, sanitace a elektrifikace. Podobné snahy jsou vyvíjeny v Jižní Africe, Nigérii, Ugandě, Číně a dalších zemích.

S podporou veřejného sektoru bychom mohli dosáhnout ještě většího pokroku. Fundación Paraguaya shromažďuje bohatá data napříč několika dimenzemi a jen v Paraguayi každoročně sleduje přes 8700 rodin. Kdyby se tyto informace dostaly k paraguayské vládě – která má vlastní metody sběru dat –, dokázali bychom rychleji určit ohniska chudoby a přizpůsobit naše programy tak, aby pomohly každé rodině. Jelikož se jedná o informace nahlašované samotnými obyvateli, tento typ spolupráce by mohl zajistit cílenou pomoc a poukázat na konkrétní veřejné služby, které schází.

Navíc pokud vícerozměrná kritéria hodnocení chudoby přijme Komise Světové banky pro globální chudobu, pobídne další organizace k pořizování a sdílení podrobnějších dat o chudobě. To pracovníkům zajišťujícím pomoc poskytne komplexnější mapu chudoby světa a přispěje k posílení efektivity snah namířených proti chudobě po celém světě.

Nebude snadné vybrat, která měřítka začlenit ani jak nastavit všeobecné standardy, ale už zavedení několika základních kritérií uspíší pokrok. Určení problémů chudých lidí – a především jejich příčin – už dlouho pokřivují jednorozměrná kritéria jako vodítko ve výši 1,90 dolaru na den. Víme, že standard ve výši 1,90 dolaru na den nezachycuje plně těžkosti chudých lidí v zemích jako Paraguay.

Naštěstí se zdá, že Světová banka si dnes uvědomuje meze svého příjmově založeného indikátoru. K zajištění, že se správná pomoc dostane včasným a efektivním způsobem k těm, kdo ji nejvíc potřebují, je nezbytné, aby se tvůrci rozvojových politik přiklonili k vícerozměrným datům o chudobě, jaká se naučily shromažďovat organizace pomoci jako Fundación Paraguaya.

Z angličtiny přeložil David Daduč