An Indian woman picks out lemons left discarded as rotten on the edge of a vegetable market SHAMMI MEHRA/AFP/Getty Images

De Wereldbank moet naar zijn missie terugkeren

NEW YORK – De Wereldbank zegt dat het haar missie is om de extreme armoede binnen een generatie te beëindigen en de gedeelde welvaart te bespoedigen. Deze doelstellingen zijn universeel overeengekomen als onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Maar de Wereldbank ontbeert een SDG-strategie en wendt zich nu tot Wall Street om haar politieke bazen in Washington te behagen. De president van de bank, Jim Yong Kim, moet een betere manier vinden om vooruit te komen, en dat kan hij doen door te rade te gaan bij een van zijn eigen grote successen.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Kim en ik hebben tussen 2000 en 2005 nauw samengewerkt, om het antwoord van de wereld op de AIDS-epidemie op te schalen. Partners in Health, de NGO geleid door Kim en zijn collega, Paul Farmer, had antiretrovirale medicijnen (ARV's) gebruikt om ongeveer duizend arme, met HIV geïnfecteerde bewoners van het platteland op Haïti te behandelen, hen weer gezond te maken en hoop gegeven.

Ik heb Kim en Farmer er achttien jaar geleden op gewezen dat hun succes op Haïti uitgebreid kon worden om tegen lage kosten miljoenen mensen te bereiken, met zeer grote sociale voordelen. Ik beval een nieuw multilateraal financieringssysteem aan, een mondiaal fonds, om AIDS te bestrijden, en een nieuwe financieringsinspanning door de Verenigde Staten.

Begin 2001 heeft secretaris-generaal van de VN Kofi Annan het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria gelanceerd, en in 2003 heeft de Amerikaanse president George W. Bush het startschot gegeven voor het PEPFAR program. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onder leiding van directeur-generaal Gro Harlem Brundtland, heeft Kim gerekruteerd om leiding te geven aan de opschalingsinspanning van de WHO. Kim heeft het fantastisch gedaan, en zijn inspanningen hebben de basis gelegd voor het verspreiden van die ARV's onder miljoenen mensen, waardoor levens en gezinnen werden gered.

Er kunnen vier lessen uit dat grote succes worden getrokken. In de eerste plaats was de particuliere sector een belangrijke partner, door via patenten beschermde geneesmiddelen tegen productiekosten aan te bieden. Farmacieconcerns zagen uit fatsoen en met het oog op hun reputatie af van het maken van winst in de armste landen. Zij zagen in dat hun patentrechten, als ze die tot in extremo zouden doorzetten, het doodvonnis zouden betekenen voor miljoenen arme mensen.

In de tweede plaats werden de inspanningen ondersteund door particuliere filantropie, onder leiding van Bill Gates, die anderen ertoe inspireerde om ook bij te dragen. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft het nieuwe Global Fund gesteund, evenals de WHO, en de Commission on Macroeconomics and Health (Commissie voor de Macro-economie en de Gezondheid), waaraan ik tussen 2000 en 2001 leiding heb gegeven voor de WHO (en die ook met succes campagne heeft gevoerd voor meer donorfinanciering voor de strijd tegen AIDS en andere dodelijke ziekten).

In de derde plaats heeft de financiering voor de bestrijding van AIDS de vorm aangenomen van regelrechte subsidies in plaats van Wall Street-leningen. Het bestrijden van AIDS in arme landen werd niet gezien als een lucratieve belegging waarvoor slimme financiële goocheltrucs nodig waren. Het werd gezien als een cruciaal publiek goed waarvoor filantropen en hoge-inkomenslanden nodig waren om levensreddende behandelingen te financieren voor arme en stervende mensen.

In de vierde plaats hebben goed-getrainde volksgezondheidsspecialisten de hele inspanning geleid, waarbij Kim en Framer dienden als modellen van professionalisme en rechtschapenheid. Het Global Fund vult de zakken niet van corrupte ministers, en ruilt ook geen financieringsmiddelen in voor olieconcessies of wapendeals. Het Global Fund past rigoureuze, technische normen van openbare gezondheidszorg toe, en houdt de ontvangende landen verantwoordelijk – onder meer via eisen over transparantie en co-financiering – voor het leveren van de noodzakelijke diensten.

De Wereldbank moet naar haar kernmissie terugkeren. De SDG's roepen onder meer op tot het beëindigen van de extreme armoede en honger, het verwezenlijken van universele gezondheidszorgdekking, en het garanderen van universeel basis- en secundair onderwijs tegen 2030. Maar ondanks het feit dat er maar langzaam vooruitgang wordt geboekt in de richting van deze doelen, geeft de Wereldbank geen blijk van enig gevoel van urgentie of enige strategie om te helpen de SDG's voor 2030 te bereiken. Integendeel, in plaats van de SDG's te omarmen doet de Wereldbank er min of meer het zwijgen toe, en haar functionarissen zouden zich er zelfs negatief over hebben uitgelaten hebben in de coulissen van de macht.

Misschien wil de Amerikaanse president Donald Trump niets horen over de verantwoordelijkheden van zijn regering ten aanzien van de SDG's. Maar het is Kims taak om hem en het Amerikaanse Congres te herinneren aan hun verplichtingen jegens de SDG's – en dat het een Republikeinse president, George W. Bush, was die creatief en succesvol de strijd heeft aangebonden met AIDS.

Wall Street kan helpen de financiering van grootschalige duurzame energieprojecten, openbaar vervoer, snelwegen en andere infrastructuur vorm te geven, waarbij het geld kan worden terugverdiend via tolheffing en gebruiksvergoedingen. Een bondgenootschap tussen de Wereldbank en Wall Street kan ervoor helpen zorgen dat dergelijke projecten ecologisch gezond zijn, en eerlijk jegens de betrokken gemeenschappen. Dat zouden allemaal stappen in de goede richting zijn.

Maar zulke projecten, die zijn ontworpen met het oog op het maken van winst of op z'n minst op het direct terugverdienen van de kosten, zijn in de verste verte niet genoeg om een einde te maken aan de extreme armoede. Arme landen hebben subsidies en geen leningen nodig voor fundamentele behoeften als gezondheidszorg en onderwijs. Kim moet zich laven aan zijn ervaringen als mondiaal gezondheidszorgkampioen die met succes de strijd tegen AIDS is aangegaan, in plaats van een aanpak te omarmen die arme landen alleen maar in de schulden zou storten. We hebben de stem van de Wereldbank nodig om de financiering van subsidies voor de SDG's op gang te krijgen.

De gezondheidszorg voor de armen vergt de systematische training en inzet van plaatselijke gezondheidswerkers, diagnostieken, geneesmiddelen en informatiesystemen. Onderwijs voor de armen vergt geschoolde leraren, veilige en moderne klaslokalen, en verbindingen met andere scholen en online curricula. Deze SDG's kunnen worden bereikt, maar louter als er sprake is van een duidelijke strategie, financiering via subsidies, en duidelijke mechanismen voor de verwezenlijking ervan. De Wereldbank moet de expertise ontwikkelen om donoren en ontvangende regeringen te helpen deze programma's te laten werken. Kim weet hoe je dit moet doen, op basis van zijn eigen ervaringen.

Trump en de andere wereldleiders moeten persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de SDG's. Zij moeten veel meer doen. Dat geldt ook voor de superrijken van de wereld, wier mate van rijkdom ongekend is. De superrijken hebben de ene na de andere belastingverlaging en het ene na het andere belastingvoordeel kunnen incasseren, goedkoop krediet van de centrale banken kunnen krijgen, en buitengewoon voordeel kunnen behalen uit technologieën die de winst bevorderen, maar de lonen van ongeschoolde arbeiders verlagen. Zelfs ondanks de recente neergang van de aandelenmarkten hebben de ruim tweeduizend miljardairs op aarde zo'n $10 bln aan financiële middelen – genoeg om alle noodzakelijke inspanningen te financieren om een einde te maken aan de extreme armoede, als de regeringen eveneens hun steentje bijdragen.

Of zij nu naar Wall Street, Davos of andere centra van extreme rijkdom gaat, de Wereldbank moet de miljardairs inspireren om hun groeiende financiële middelen te besteden aan persoonlijke filantropie om de SDG's te steunen. Bill Gates doet dit, met historische resultaten, op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Welke miljardairs zullen de SDG's onder hun hoede nemen op het gebied van onderwijs, duurzame energie, drinkwater en sanitaire voorzieningen, en duurzame landbouw? Met een helder SDG-plan kan de Wereldbank partners vinden om haar te helpen haar historische en cruciale kernmissie te verwezenlijken.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/dvOJYFA/nl;