akisawyerr2_ JEWEL SAMADAFP via Getty Images_women in climate JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

Klimatické vedení potřebuje více žen

FREETOWN – „Čím výš se dostaneš, tím na méně žen narážíš.“ Tento postřeh nositelky Nobelovy ceny míru a ekologické průkopnice Wangari Maathaiové odráží realitu, kterou dobře znají všechny ženy aspirující na vedoucí pozice, přičemž po zintenzivnění klimatické krize získal i pro mě zcela nový význam. Ačkoliv je už zřejmé, že ženy a dívky budou v důsledku klimatických změn čelit větším rizikům a vyšší zátěži, v klimatických a ekologických jednáních jsou i nadále velmi nedostatečně zastoupené.

Zpráva OSN o genderovém složení v roce 2019 konstatovala, že počet žen zastoupených v orgánech Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) není v souladu s úsilím o nastolení rovnováhy pohlaví. V reakci na to přijaly členské státy na Konferenci OSN o klimatických změnách (COP25) v tomtéž roce genderový akční plán. Ten uznával, že „úplná, smysluplná a rovná participace a vedoucí postavení žen ve všech aspektech procesu UNFCCC a v klimatické politice a akcích na národní i místní úrovni jsou pro dosažení dlouhodobých klimatických cílů nezbytně důležité“.

Na konferenci COP26 o dva roky později se však změnilo jen málo. Předsednictví Velké Británie bylo převážně mužské a mezi 74 zástupci afrických zemí figurovalo pouhých 11 žen. Podobnou tendenci navíc vykazuje i Úmluva OSN o biologické rozmanitosti, kde je vyjednávačů zhruba o 60 více než vyjednávaček.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/fZETkrCcs