Activists participate in a demonstration for women's rights in Berlin Adam Berry/Getty Images

Het is tijd om vrouwen ruim baan te geven

DAVOS – In publieke debatten over de hele wereld wordt de empowerment van vrouwen steeds meer als topprioriteit onderkend. De vraag hoe we vrouwen meer economische kansen kunnen geven stond dit jaar prominent op de agenda van de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. En veel pleitbezorgers voor vrouwenrechten voelen zich gesterkt, nu talloze anderen – zowel mannen als vrouwen – de urgentie van de taak onder ogen zijn gaan zien.

Het verschaffen van vrouwen en meisjes van de kans om te slagen is niet alleen de juiste weg; het kan samenlevingen en economieën ook transformeren ten goede van iedereen. Als we de participatie van vrouwen in de beroepsbevolking bijvoorbeeld op hetzelfde niveau brengen als die van mannen, kunnen we het bbp met wel 9% laten stijgen in Japan en met wel 27% in India.

Het Internationale Monetaire Fonds heeft ook veel andere macro-economische voordelen gedocumenteerd, die samenhangen met de empowerment van vrouwen. Gebleken is dat het terugdringen van de kloof tussen de geslachten op het gebied van de werkgelegenheid en het onderwijs economieën kan helpen hun exporten te diversifiëren. Het benoemen van meer vrouwen in toezichthoudende organen voor het bankwezen kan bepaalde vormen van groepsdenken voorkomen, waardoor de financiële sector van grotere stabiliteit en veerkracht kan worden voorzien. En het terugdringen van de ongelijkheid tussen de geslachten vermindert ook de inkomensongelijkheid, waardoor ruimte ontstaat voor duurzamer groei.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/YE0vs8P/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.