Paul Faith - PA Images/PA Images via Getty Images

De volgende fase van de vrouwenemancipatie?

LONDEN – Op 6 februari 2018 was het een eeuw geleden dat de Representation of the People Act werd ingevoerd, die (sommige) vrouwen in Groot-Brittannië voor het eerst kiesrecht gaf – een beloning voor het werk dat vrouwen hadden gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ter ere van deze historische gebeurtenis zullen beelden van twee leiders in de strijd voor het vrouwenkiesrecht, Millicent Fawcett and Emmeline Pankhurst, worden opgericht in Britse steden.

De economische emancipatie van vrouwen moest wachten tot na de Tweede Wereldoorlog, toen een permanent tekort aan mannelijke arbeidskrachten – het gevolg van het Keynesiaanse beleid van volledige werkgelegenheid – steeds meer vrouwen uit het huishouden de fabrieken en winkels in trok. Deze tweede emancipatiegolf concentreerde zich op economische ongelijkheid, vooral de discriminatie op het gebied van werk en de ongelijkheid op het gebied van de beloning en de vermogensrechten.

Deze strijd is eveneens grotendeels beslecht. De discriminatie op het gebied van het erfrecht is al geruime tijd verdwenen, en gelijke betaling voor gelijk werk is in theorie aanvaard, hoewel een gendervooroordeel blijft bestaan (ook als het gaat om de selectie voor hoge posten). Carrie Gracie heeft bijvoorbeeld onlangs ontslag genomen als China-redacteur van de BBC, uit protest tegen de ongelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke redacteuren, waardoor zes mannelijke topfunctionarissen zich gedwongen zagen akkoord te gaan met aanzienlijke loonsverlagingen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/jjWwuSv/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.