Wolfowitz a Světová banka v koutě

Stanou se potíže prezidenta Světové banky Paula Wolfowitze konečně katalyzátorem změny ve Světové bance? Ustane konečně zastaralá praxe, podle níž prezident Spojených států jednostranně dosazuje hlavu nejvýznamnější rozvojové agentury světa?

Tváří v tvář mimořádnému pokárání ze strany ministerské dohledové komise Banky a otevřené revoltě odborného personálu má Wolfowitz chabou naději, že se posledními třemi lety svého funkčního období nějak probelhá. Bezprostřední povyk se týká nadměrně štědrého platu a balíčku povýšení, jenž Wolfowitz v roce 2005 přiznal své přítelkyni jako kompenzaci za opuštění Banky, aby tak vydláždila cestu pro jeho příchod. V situaci, kdy Banka zdůrazňuje vysoké standardy správy a řízení jako klíč k rozvoji, uštědřilo nedávné odhalení podrobností této dohody vážnou ránu její věrohodnosti.

I když ale bude Wolfowitz nakonec donucen k rezignaci, nic to nepřinese, bude-li prezidentu USA Georgi W. Bushovi dovoleno, aby spěšně zvolil jeho náhradníka, jak prezidenti USA činí už od doby, kdy byla Banka po druhé světové válce založena. Hlava Banky by spíše měla být volena v otevřeném a transparentním řízení, jehož cílem je vybrat kandidáta s nejlepší kvalifikací, ať už je z USA, Evropy nebo rozvojového světa.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Dkl27AC/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.