0

Přežije spojenectví USA-Japonsko?

CAMBRIDGE – Na příští rok připadá 50. výročí bezpečnostní úmluvy mezi Spojenými státy a Japonskem, stěžejního rysu stability ve východní Asii posledního půlstoletí. Nehrozí však dnes, kdy Japonci procházejí obdobím domácí politické nejistoty a jejich znepokojení zjitřují severokorejské jaderné zkoušky a starty raket, že Japonsko zvrátí své dlouholeté rozhodnutí neusilovat o národní potenciál jaderného odstrašování? Spěje spojenectví USA-Japonsko ke konci?

Počátkem 90. let minulého století mnozí Američané pokládali Japonsko za ekonomickou hrozbu. Někteří lidé – v obou zemích – považovali bezpečnostní spojenectví za relikt studené války, jehož je třeba se zbavit.

Tyto trendy zvrátila „Strategická zpráva o východní Asii“ z roku 1995, vypracovaná pro Clintonovu vládu. V roce 1996 Clintonova a Hašimotova deklarace prohlásila, že americko-japonská bezpečnostní aliance je základem stability, která ve východní Asii v době po skončení studené války umožní rostoucí prosperitu. V USA tento přístup přetrvává u obou partají a průzkumy veřejného mínění ukazují, že v Japonsku si zachovává všeobecný souhlas. Většina informovaných pozorovatelů tohoto vztahu se shoduje, že americko-japonské spojenectví je dnes v lepší kondici než před 15 lety.

Tato aliance však v novém vnějším prostředí stojí před třemi zásadními výzvami. Jednou je Severní Korea, jejíž chování je poslední dobou chytré a klamavé. Severokorejci porušili své dohody, neboť vědí, že Čína, země s největším potenciálem vlivu, se nejvíce obává pádu severokorejského režimu a následné hrozby chaosu na svých hranicích.