0

Bude pokračovat Rumsfeldova revoluce?

Americká obranná politika se nachází na rozcestí. Od roku 1997 požaduje Kongres Spojených států, aby ministerstvo obrany každé čtyři roky vypracovalo rozsáhlé obranné hodnocení. Ministerstvo v současné době zpracovává třetí takové hodnocení, které uveřejní ještě v letošním roce. Dá se očekávat, že bude bez nadsázky přelomové.

Poslední Čtyřleté obranné hodnocení bylo publikováno pár týdnů po teroristických útocích z 11. září 2001. V důsledku toho obsahovalo pouze nepřímé náznaky budoucí strategie antiterorismu. Hodnocení z roku 2005 naopak obsáhne několikaleté uvažování Bushovy administrativy, a tudíž bude sloužit jako klíčový ukazatel budoucího kurzu americké obranné politiky.

Hlavní strategie, která představuje základ americké obranné politiky, nezaznamenala od roku 2002 žádnou velkou změnu. Strategie se zaměřuje na terorismus a volá po posílení sítě mezinárodních partnerů usilujících o vymýcení nadnárodního terorismu a po přímé akci proti teroristickým organizacím a jejich sponzorům. V konečném důsledku pak usiluje o řešení toho, co prezident Bush pokládá za klíčové příčiny terorismu, zejména pak absence otevřených politických systémů a ekonomických příležitostí.

Mění se však způsob, jakým je k zavádění této hlavní strategie do praxe využívána vojenská síla USA. Existuje jen málo pochybností, že letošní obranné hodnocení formalizuje změny zaměření, které probíhají od 11. září 2001. Před tímto datem se americká armáda zaměřovala na rychlé vítězství v případné válce vedené na rozsáhlém území proti ozbrojeným složkám jiné země. Dnes bude armáda USA pravděpodobně využívána spíše ke stabilizaci a obnově zkrachovalých států, k pomoci partnerům v boji proti vzpourám a terorismu, ke kontrole jaderných zbraní v případě, že se někde zhroutí režim, nebo k přímé likvidaci teroristických organizací a jejich stoupenců. To vyžaduje jiný druh síly – takový, který je schopen absolvovat místo sprintu maraton a dokáže snášet nasazení významných sil po dosti dlouhá období.