Bude pokračovat Rumsfeldova revoluce?

Americká obranná politika se nachází na rozcestí. Od roku 1997 požaduje Kongres Spojených států, aby ministerstvo obrany každé čtyři roky vypracovalo rozsáhlé obranné hodnocení. Ministerstvo v současné době zpracovává třetí takové hodnocení, které uveřejní ještě v letošním roce. Dá se očekávat, že bude bez nadsázky přelomové.

Poslední Čtyřleté obranné hodnocení bylo publikováno pár týdnů po teroristických útocích z 11. září 2001. V důsledku toho obsahovalo pouze nepřímé náznaky budoucí strategie antiterorismu. Hodnocení z roku 2005 naopak obsáhne několikaleté uvažování Bushovy administrativy, a tudíž bude sloužit jako klíčový ukazatel budoucího kurzu americké obranné politiky.

Hlavní strategie, která představuje základ americké obranné politiky, nezaznamenala od roku 2002 žádnou velkou změnu. Strategie se zaměřuje na terorismus a volá po posílení sítě mezinárodních partnerů usilujících o vymýcení nadnárodního terorismu a po přímé akci proti teroristickým organizacím a jejich sponzorům. V konečném důsledku pak usiluje o řešení toho, co prezident Bush pokládá za klíčové příčiny terorismu, zejména pak absence otevřených politických systémů a ekonomických příležitostí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/JRDivKi/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.