0

Bude vítězem míru Hamás?

WASHINGTON, DC – Hrůznou válku v Gaze si Palestinci budou s bolestí a hořkostí připomínat ještě mnoho příštích generací. Zatím ale nelze říct, jak budou Palestinci pohlížet na Hamás. To, zda si Hamás bude moci nárokovat vítězství a zda mu Palestinci uvěří, bude záviset na podobě příměří, jež bude nakonec dohodnuto, tedy pokud nakonec příměří dohodnuto bude. Závěrečný tah má tudíž zcela zásadní význam – jak pro Izrael, tak pro Hamás.

Pro tuto chvíli je Hamás většinou Palestinců pokládán za oběť války, jejímž záměrem je dosáhnout jeho kapitulace. Vždyť Hamás byl demokraticky zvolen, ale bylo mu zakázáno vládnout a byl v Gaze uvržen do obléhání. Zároveň je palestinský prezident Mahmúd Abbás obviňován, že straní Izraeli, aby si v Gaze získal zpět ztracenou moc.

Válka odhalila chyby v úsudku Hamásu. Když Hamás odmítl obnovit šestiměsíční příměří, s totální konfrontací s Izraelem zjevně nepočítal. Gaza kvůli dlouhodobému obklíčení strádala a vůdce Hamásu Chálid Mašál řekl, že nové příměří nemá smysl, protože to předchozí „nedokázalo obklíčení Gazy ukončit“. Další předáci údajně prohlašovali, že Hamás „s obklíčením skoncuje silou“.

Má-li Hamás válku přežít, musí prokázat, že jeho odpor vyústil v trvalé otevření hraničních přechodů v Gaze, zejména v Rafáhu. Právě to jsou pro Palestince známky vítězství. S otevřenými hranicemi by Hamás mohl zajistit svůj režim v Gaze a budovat si popularitu na Západním břehu, čímž by vyvíjel obrovský tlak na Abbáse, vůdce konkurenčního hnutí Fatah, aby souhlasil s vládou národní jednoty za podmínek stanovených Hamásem.