0

Zažijí rozvíjející se trhy v roce 2012 pád?

BERN – Rozvíjející se trhy si v posledních sedmi letech vedou úžasně dobře. V mnoha případech dalece překonaly rozvinuté průmyslové země co do hospodářského růstu, podílu dluhu k HDP, proticyklické fiskální politiky i hodnocení ze strany ratingových agentur a finančních trhů.

Na počátku roku 2012 si však investoři kladou otázku, zda nejsou rozvíjející se trhy zralé na korekci, kteréžto dohady vyvolala nová vlna „bezrizikového“ chování. Zažije Čína tvrdý dopad? Zasáhne pokles cen komodit Latinskou Ameriku? Rozšíří se problémy kolem suverénních dluhů v Evropské unii do sousedních zemí, jako je Turecko?

Jen málokdo věří, že rychlý hospodářský růst a vysoké obchodní schodky, které Turecko v posledních letech zaznamenávalo, lze dlouhodobě udržet. Rovněž vysoká tempa růstu HDP v Brazílii a Argentině ve stejném období by se mohla brzy obrátit, zvláště pokud klesnou globální ceny komodit – což není tak vzdálená možnost, pokud čínská ekonomika začne klopýtat nebo se v letošním roce zvednou globální reálné úrokové sazby. Čína by zase mohla zažít tvrdý pád v případě, že její bublina na trhu nemovitostí splaskne a čínské banky budou nuceny odepsat špatné úvěry.

Nejsou to jen katastrofické spekulace. Světová banka ve svém Globálním ekonomickém výhledu pro rok 2012, který zveřejnila tento měsíc, zhoršila ekonomické vyhlídky rozvíjejících se zemí. Například roční růst HDP Brazílie, který se ve třetím čtvrtletí loňského roku zastavil, má v roce 2012 podle předpovědi dosáhnout 3,4%, což je méně než poloviční tempo oproti růstu 7,5% dosaženému v roce 2010. V návaznosti na prudké zpomalení ve druhé polovině loňského roku v Indii zaznamenává pokles růstu rovněž jižní Asie, a to po šesti divokých letech, kdy například v roce 2010 dosáhl region růstu 9,1%. V roce 2012 má tempo růstu v regionu 2012 klesnout až na 5,8%.