19

De illusie van de financiële singulariteit

NEW HAVEN – In hun nieuwe boek The Incredible Shrinking Alpha beschrijven Larry E. Swedroe en Andrew L. Berkin een beleggingsklimaat dat wordt beheerst door steeds beter geïnformeerde analisten, die vertrouwen op big data, krachtige computers en wetenschappelijk onderzoek. Met al deze concurrentie “komt de lat voor het bereiken van alpha [een rendement boven een voor de risico's aangepaste benchmark – en als zodanig een maatstaf voor succes bij het maken van keuzes bij individuele beleggingen] steeds hoger en hoger te liggen.”

Deze conclusie werpt een belangrijke vraag op: Zal alpha uiteindelijk op nul uitkomen voor iedere denkbare beleggingsstrategie? En in fundamentelere zin: komt de dag naderbij dat financiële markten, dankzij zo veel slimme mensen en nóg slimmere computers, werkelijk perfect worden, en we met een gerust hart achterover kunnen leunen en ervan kunnen uitgaan dat alle aandelen correct geprijsd zijn?

Deze denkbeeldige toestand kan de financiële singulariteit worden genoemd, analoog aan de hypothetische toekomstige technologische singulariteit, wanneer computers de plaats innemen van de menselijke intelligentie. De financiële singulariteit impliceert dat je alle beleggingsbeslissingen beter aan een computerprogramma kunt overlaten, omdat de deskundigen met hun algoritmen hebben vastgesteld wat de resultaten op de markten bepaalt, waardoor ze dit alles tot een naadloos systeem hebben kunnen terugbrengen.

Velen geloven dat we dat punt al bijna bereikt hebben. Zelfs legendarische beleggers als Warren Buffett, zo wordt betoogd, doen het niet echt beter dan de markt. In een recent discussiestuk, “Buffett’s Alpha,” concluderen Andrea Frazzini en David Kabiller van AQR Capital Management en Lasse Pedersen van de Copenhagen Business School dat Buffett geen heel positieve alpha genereert, als je rekening houdt met bepaalde minder goed bekende risicofactoren die van zware invloed zijn op zijn portefeuille. De implicatie is dat het geniale van Buffett kan worden gerepliceerd door een computerprogramma waarin deze factoren zijn verwerkt.