0

Napřímí se Čína v Severní Koreji?

Když 1. října 1949 poražené oddíly Čankajškova Kuomintangu (KMT) prchly na Tchaj-wan, Mao Ce-tung prohlásil, že ,,Čína se napřímila." Čína se skutečně napřímila a roste jako jedna z největších světových ekonomik. Minulý rok Čína sama vytvořila zhruba 60% globálního růstu exportu. V krizových situacích ale čínský diplomatický vliv obvykle připomíná vliv venkovského zapadákova.

Nikde to nevypadá pravdivěji než Číně přímo před nosem. Domnělé mlčení Pekingu k jaderným ambicím Severní Koreje vzbuzuje shodně v představitelích USA, Japonska i Jižní Koreje podiv, zda se Čína ,,napřímí," aby uplatnila vliv, který má jako soused a někdejší spojenec.

Jedním z důvodů, proč se zdá, že je Čína v současné krizi nehybná, je to, že mezi světovými velmocemi je téměř jediná, která uskutečňuje skutečnou politiku ,,dvou Korejí." Od doby, kdy Čína na počátku 90. let navázala diplomatické styky s Jižní Koreou, se významně prohloubily ekonomické vazby a kulturní vztahy se rozvíjejí srovnatelným tempem. Čína opětovala nabídku politicko-bezpečnostního přátelství odstupujícího prezidenta Kim Te-džunga, a to i přes jihokorejské strategické vazby na USA.

Když ovšem Čína uznala Jižní Koreu, byla mnohem opatrnější než například Rusko při své snaze zmírnit severokorejské obavy. Čína je nejdůležitějším obchodním partnerem Severní Koreje - obrat, který v roce 2002 přesáhl 700 milionů dolarů, znamená 30% nárůst oproti roku 2001. Má se za to, že Čína je dodavatelem 70% ropy do Severní Koreje. Prodej obilí a zeleniny se zdvojnásobil. Přestože už Čína neslibuje Severu vojenskou podporu (kromě případu útoku zvenčí), ,,konzultace" jsou umluveny.