0

Zotaví se banky a finanční trhy v roce 2009?

NEW YORK – Globální finanční trhy zažily vampnbsp;roce 2008 nejhorší krizi od velké hospodářské krize zampnbsp;30. let minulého století. Významné finanční instituce zkrachovaly, jiné byly lacino prodány nebo přežily pouze po velkých sanacích. Globální akciové trhy klesly o více než 50%, rozpětí úrokových sazeb se prudce zvýšilo, dostavilo se těžké zadrhnutí likvidity i úvěrů a řada rozvíjejících se ekonomik se vrávoravě obrátila se žádostí o pomoc na Mezinárodní měnový fond.

Co nás tedy čeká vampnbsp;roce 2009? Je nejhorší za námi, nebo teprve před námi? Chceme-li na tyto otázky odpovědět, musíme pochopit, že se nacházíme v bludném kruhu hospodářského poklesu a zhoršujících se finančních podmínek.

Spojené státy bezpochyby zažijí nejhorší recesi za posledních několik desetiletí – hluboký a vleklý hospodářský pokles trvající přibližně 24 měsíců až do konce roku 2009. Navíc poklesne celá globální ekonomika. Eurozónu, Velkou Británii, kontinentální Evropu, Kanadu, Japonsko i další rozvinuté ekonomiky zasáhne recese. Navíc existuje riziko tvrdého přistání pro ekonomiky sampnbsp;rozvíjejícími se trhy, neboť obchodní, finanční a měnové vazby přenesou reálné a finanční šoky na ně.

Vampnbsp;rozvinutých ekonomikách obnovila recese počátkem roku 2008 obavy zampnbsp;opakování stagflace (kombinace ekonomické stagnace a inflace) na způsob 70. let. Vzhledem kampnbsp;tomu, že agregátní poptávka klesla pod úroveň rostoucí agregátní nabídky, však mdlé zbožní trhy povedou kampnbsp;nižší inflaci, neboť firmy budou mít jen omezenou možnost tvorby cen. Náklady na pracovní sílu a růst mezd zase bude držet na uzdě rostoucí nezaměstnanost. Tyto faktory vampnbsp;kombinaci sampnbsp;prudce klesajícími cenami komodit způsobí, že se inflace vampnbsp;rozvinutých ekonomikách začne blížit kampnbsp;jednoprocentní úrovni, což nevyvolá obavy ze stagflace, nýbrž zampnbsp;deflace.