6

Biologie luxusu

PAŘÍŽ – Navzdory globální ekonomické krizi se prodej luxusního zboží na celém světě zvyšuje. Proč? Ačkoliv k tomuto vzestupu přispívá i marketing, robustní růst trhu s luxusním zbožím má ve skutečnosti kořeny v biologii.

V diskusích o struktuře lidského myšlení už dlouho převládá osvícenský názor, že realita se skládá ze čtyř prvků: prostoru, času, hmoty a energie. Nedávno však do debaty vstoupil prvek pátý: informace. A ukazuje se, že právě informace jsou klíčové pro pochopení základních hnacích motorů spotřeby luxusního zboží, a tím i pro předpovídání budoucnosti trhu s tímto zbožím.

Živé organismy komunikují a informace, které si vyměňují, utvářejí jejich realitu. Zatímco živočichové dávají pestrým zbarvením a složitým chováním najevo svou zdatnost a sílu, lidé používají luxusní zboží, aby demonstrovali své ekonomické zdraví.

Nákup luxusního zboží však není pouhým symbolem, ale díky selektivní výhodě, kterou jeho vystavení propůjčuje, by mohl indikovat budoucí úspěch. V přírodě se konkurenti předvádějí a vyhrává nejpřesvědčivější a nejhezčí podívaná.