0

Proč volit?

Jako občan Austrálie jsem v této zemi volil v nedávných federálních volbách. Totéž učinilo přibližně 95% registrovaných australských voličů. Toto číslo ostře kontrastuje s volbami ve Spojených státech, kde volební účast v prezidentských volbách v roce 2004 jen o vlas přesáhla 60%. V kongresových volbách, které připadají na polovinu funkčního období prezidenta, se přijít k volbám obvykle obtěžuje méně než 40% oprávněných amerických voličů.

Skutečnost, že tolik Australanů volí, má svůj důvod. Když ve 20. letech minulého století klesla volební účast pod 60%, uzákonil parlament povinné hlasování. A i když poté v zemi vládly nejrůznější vlády, neobjevila se žádná seriózní snaha tento zákon zrušit a výzkumy veřejného mínění ukazují, že ho podporuje přibližně 70% obyvatel.

Australané, kteří k volbám nepřijdou, obdrží dopis s dotazem proč. A ti, kdo nemají přijatelnou omluvu, jako je onemocnění nebo pobyt v zahraničí, musí zaplatit drobnou pokutu. Počet pokutovaných občanů je ovšem nižší než 1% oprávněných voličů.

V praxi není povinné odevzdat platný hlas, nýbrž přijít do volební místnosti, nechat si odškrtnout své jméno a vhodit do volební urny hlasovací lístek. Vzhledem k tajné volbě nelze lidem zabránit v tom, aby psali na hlasovací lístky nesmysly nebo je nechávali prázdné. Procento neplatných hlasů je sice v případě povinného hlasování o něco vyšší, ale ani zdaleka nemůže vyvážit rozdíl ve volební účasti.