norloff2_PM ImagesGetty Images_dollar PM Images/Getty Images

De dominantie van de dollar is nog niet ten einde

TORONTO – Veel experts geloven dat de wereldwijde hegemonie van de Amerikaanse dollar, die al bijna tachtig jaar standhoudt, eindelijk ten einde loopt. Deze uitkomst is niet onmogelijk: economische crises, toenemende binnenlandse polarisatie en sterke geopolitieke tegenwind kunnen inderdaad uitmonden in de ineenstorting van de munt. Maar dat is niet waarschijnlijk.

Discussies over de toekomst van het internationale monetaire systeem gaan vaak voorbij aan de algehele dominantie van de ‘greenback,’ wat inzicht vereist in zijn rol op publieke en private markten, evenals in de verschillende prikkels om dollars te bezitten. Zolang zichzelf versterkende synergieën en vormen van opportunisme de overhand blijven houden, zal het moeilijk blijven om de gapende kloof tussen de dollar en andere valuta’s te verkleinen.

Er zijn zeker bedreigingen voor de suprematie van de dollar. Het primaat en de alomtegenwoordigheid van de greenback in het wereldwijde financiële systeem is een belangrijk twistpunt geworden in de grootmachtstrijd tussen de Verenigde Staten, China en Rusland. Deze geopolitieke uitdagingen spelen zich af tegen een achtergrond van hoge rentetarieven en de gepolariseerde Amerikaanse politiek, die eerder dit jaar de slepende onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond veroorzaakten; samen dreigen ze de gepercipieerde veiligheid van dollaractiva te ondermijnen. Maar om de greenback uit het zadel te wippen, moeten meerdere actoren een substantiële valutaverschuiving ondersteunen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/m0TWmj7nl