11

Waarom de Fed een rentestijging moet uitstellen

JACKSON HOLE, WYOMING – Nu de centrale bankiers van de hele wereld deze week bijeenkomen in Jackson Hole, voor het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve over het economisch beleid, zal een van de gespreksonderwerpen de huidige onrust op de mondiale aandelenmarkten zijn. Er zijn veel redenen voor deze onrust, maar de verwachting dat de Fed de rente zal gaan laten stijgen – misschien al in september – is er duidelijk één van.

De argumenten voor een rentestijging zijn valide. De economie van de Verenigde Staten wint aan vaart. Het Internationale Monetaire Fonds voorspelt een jaarlijkse groei van 3% in 2015 en 2016, vergezeld van een inflatiepercentage van respectievelijk 0,1% en 1,5%. Als een economie normaliseert, is het redelijk expansieve maatregelen terug te dringen, zoals de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn geïntroduceerd. Omdat de Fed duidelijk heeft aangegeven geleidelijk aan op een minder expansief beleid te willen overstappen, zou de geloofwaardigheid van de bank worden geschaad als zij dat niet zou doen.

Maar er zijn goede redenen voor de Fed om de renteverhoging uit te stellen en het monetair beleid de komende kwartalen expansief te houden. Om te beginnen blijft het Amerikaanse herstel zwak. In historisch perspectief is een groei van 3% tijdens een wederopleving van de economie verre van indrukwekkend. Tijdens eerdere herstelperiodes heeft de groei vaak 4% of zelfs 5% bedragen, als een beter gebruik van de beschikbare capaciteit de productiviteit en investeringen stimuleerde.

De afgelopen drie decennia hebben de VS kunnen groeien met een gemiddeld percentage van rond de 2,5% per jaar. Sommigen schrijven de relatief langzame groei toe aan demografische factoren, die de beroepsbevolking omlaag hebben gebracht, en aan het lage productiviteitsniveau.