0

Kdo chce sestřelit Ryanair?

Největším úspěchem Evropské unie je konkurenční politika. Důvod je jasný: rozhodování v této oblasti bylo vyňato z jurisdikce jednotlivých států, a je tedy těžší je ovlivnit. Mnohé lobbistické skupiny, jež se staví proti posilování hospodářské soutěže nebo usilují o zachování státní podpory, tak do velké míry ztratily vliv. Nezašel ale tento protikartelový boj příliš daleko?

Výkonné pravomoci, jež Evropská komise třímá v konkurenční politice, jí umožňují obejít národní veta a kompromisy, běžné v ostatních oblastech. Například zavedení pravidel regulujících jednotný trh podléhá pravidlu jednomyslnosti nebo vyžaduje přinejmenším kvalifikovanou většinu členských států, a postup je tedy obvykle pomalý.

Evropská komise nedávno ztratila v očích běžných Evropanů svou pověst kvůli jízlivým bojům mezi Radou a Komisí ohledně nefunkčního Paktu stability a neschopnosti schválit návrh ústavy. Je tedy velice důležité, aby reputace Komise v oblasti konkurenční politiky zazářila, neboť právě ta je nejcennějším kapitálem unie. Dnes není vhodná doba ji promarnit.

Přílišná horlivost a prosazování argumentů s pochybným ekonomickým zdůvodněním, jak se někdy dělo u případů fúzí, může ovšem způsobit vážné škody. Nešťastných rozhodnutí v oblasti fúzí okamžitě využijí kupříkladu obhájci zachování státní podpory: podívejte, říkají, jak hloupě se Komise chová v ekonomice! Příklady zahrnují rozhodnutí vetovat fúzi mezi Airtours a First Choice a dále mezi Tetra Laval a Sidel. Šlo o rozhodnutí, která se zakládala na pochybných argumentech a nakonec je zvrátil Evropský soudní dvůr, což vážně poškodilo věrohodnost Komise.