0

Proč na evropských Romech záleží

Světová banka, Open Society Institute a Evropská komise spolupořádají ve dnech 30. června - 1. července v Budapešti konferenci pod názvem Romové v rozšiřující se Evropě: Výzvy pro budoucnost, jejímž hostitelem je maďarská vláda. Prezident Světové banky a ředitel Open Society Institute se na tomto místě zamýšlejí nad problémy, na něž je potřeba se zaměřit.

V zemích střední a východní Evropy tráví romské děti a mládež až příliš často své dny na skládkách. Jelikož si nemohou dovolit vzdělání, probírají se hromadami a hledají papír a další odpadky, které mohou odevzdat ve sběrnách, a vydělat si tak alespoň na jídlo. Romské rodiny mnohdy žijí ve stěsnaných dřevěných či plechových chatrčích bez elektřiny a tekoucí vody a s chmurnými vyhlídkami do budoucna. Podobný obrázek, byť v menším měřítku, existuje také v mnoha členských zemích Evropské unie, v nichž romská menšina našla svůj domov.

Mezi evropským většinovým obyvatelstvem a Romy zeje hluboká socioekonomická propast a mnoho Romů dnes žije v extrémní chudobě. Nebude-li se tato přetrvávající bída řešit, hrozí se stát trvalou brzdou evropské prosperity, což by byla tragédie pro Romy i Neromy.

Situace sedmi až devíti milionů Romů žijících na evropském kontinentu zasluhuje naléhavou pozornost vládních činitelů, neboť právě oni formulují politiku rozšířené EU. Romové představují nejrychleji rostoucí a zároveň nejzranitelnější menšinu v Evropě. Zlepšení jejich vyhlídek se stane klíčovým faktorem trvalé prosperity na kontinentu a vyžádá si přijetí politiky začleňování, díky níž budou Romové moci požívat všech výhod otevřené posttransformační ekonomiky se svobodným trhem.