0

Kdo potřebuje rovnou daň?

WASHINGTON – Zatímco američtí prezidentští kandidáti Republikánské strany se předhánějí v projevech oddanosti rovné dani – systému zdanění osobního příjmu, jenž vyměřuje jedinou daňovou sazbu všem –, soustředí se její odpůrci na důvody, proč je špatné zvyšovat daně chudým, aby se mohly snížit bohatým. Pokud je však rovná daň tak špatný nápad, proč ji tolik zemí zavedlo?

Důkladná studie těchto zemí – většinou se jedná o postkomunistické státy ve východní Evropě, ale i o směsici mikrostátečků z celého světa – naznačuje, že pro to existují tři hlavní důvody. Za prvé jsou některé z těchto zemí tak relativně chudé a natolik postrádají domácí kapitál, že se rozhodly snížit daňové sazby, aby přilákaly zahraniční investory. Jiné země jsou tak malé a neefektivní při výběru daňových příjmů, že si progresivní daňovou soustavu nemohou dovolit. A konečně jsou některé státy tak zkorumpované, že musí nabízet bohatým obrovské daňové škrty, aby je přiměly vůbec nějaké daně platit.

Spojené státy podobně jako další rozvinuté země žádnou z těchto podmínek nesplňují (zatím), takže není zřejmé, proč potřebují rovnou daň.

Bývalé komunistické země z východní Evropy, které rovnou daň zavedly – mimo jiné Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko nebo Ukrajina –, bolestně postrádají investiční kapitál. Ať už stojí na prahu Evropské unie nebo těsně za ním, bojují o pozornost přímých zahraničních investorů, pro které představuje rovná daň důležitý signál: jste tu vítáni, neodcizíme vaše peníze a to, co vyděláte, si můžete nechat.