0

Kdo zapříčinil měnové války?

WASHINGTON – Svět stojí na pokraji ošklivého střetu o měnové kurzy, který se dnes rozšiřuje a ovlivňuje obchodní politiku (americké flirtování s protekcionismem), přístupy ke kapitálovým tokům (nové restrikce v Brazílii, Thajsku a Jižní Koreji) i veřejnou podporu ekonomické globalizace (sílící proticizinecké nálady téměř všude na světě). Komu přičíst za vinu, že se tato situace tak silně vymkla kontrole, a co se nyní pravděpodobně stane?

Toto téma bývá obvykle obsaženo v otázce, zda některé země „podvádějí“, když drží svůj měnový kurz podhodnocený, čímž zvyšují export a omezují import oproti situaci, kdy by jejich centrální banky nechaly místní měnu volně plout.

Hlavním viníkem je podle tohoto konvenčního názoru Čína, přičemž Mezinárodní měnový fond následuje v těsném závěsu druhý. Zamyslíme-li se nad problémem šířeji, je závažnost dnešní situace způsobena zejména odmítáním Evropy reformovat globální ekonomické řízení v kombinaci s mnoha lety špatného politického vedení a sebeklamu ve Spojených státech.

Čína rozhodně nese díl zodpovědnosti. Zčásti záměrně a zčásti náhodou začala zhruba před deseti lety důsledně hromadit velké množství zahraničních rezerv, když vykazovala obchodní přebytek a skupovala dolary, které tím generovala. Ve většině zemí by taková intervence tlačila vzhůru inflaci, protože centrální banka vydává výměnou za dolary místní měnu. Protože však čínská finanční soustava zůstává silně kontrolovaná a investoři zde mají jen velmi omezené možnosti, obvyklé inflační důsledky nenásledovaly.