Kde jsou praktická řešení celosvětových problémů?

NEW YORK – Jedním prapodivným a znepokojivým rysem dnešní globální politiky je to, že se vyjednávání zaměňuje s řešením problémů. Podle harmonogramu domluveného v prosinci 2007 máme šest měsíců na to, abychom v Kodani dosáhli celosvětové dohody ohledně změny klimatu. Vlády se věnují rozsáhlým vyjednáváním, ale nevěnují se rozsáhlým snahám řešit problém. Každá země si klade otázku: „Jak udělat co nejméně a přimět ostatní státy udělat co nejvíc?“ A přitom by se měly ptát: „Jak spolupracovat, abychom dosáhli společných cílů při minimálních nákladech a s maximálním přínosem?“

Může to sice znít jako totéž, ale totéž to není. Řešení problému změny klimatu vyžaduje redukce emisí oxidu uhličitého z fosilních paliv, což zase dále přináší nutnost volit technologie, které už dílem existují, ale mnoho je ještě třeba vyvinout. Mají-li například součástí energetické směsi zůstat uhelné elektrárny, budou svůj CO2 muset lapat a ukládat; jde o postup zvaný „zachytávání a sekvestrace uhlíku“ a označovaný anglickou zkratkou CCS. Tato technologie je však stále neprověřená.

Obdobně bude zapotřebí oživit důvěru veřejnosti v novou generaci jaderné energetiky, jejíž elektrárny budou bezpečné a spolehlivě monitorované. Budeme potřebovat nové technologie k velkoobjemovému nasazení solární, větrné a geotermální energie. Můžeme se pokusit zužitkovat biopaliva, ale jedině ve formách, které nesoupeří s potravinovou nabídkou ani s cennými aktivy životního prostředí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/9nRAM0B/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.