0

Když „ano“ znamená „ne“

Většina komentátorů rutinně předpokládá, že výsledek „ano“ ve francouzském referendu o navrhované ústavě Evropské unie by byl dobrý pro Evropu i pro EU. Existují však důvody, proč o této konvenční úvaze pochybovat.

Francouzské referendum rozhodne o politickém osudu francouzského prezidenta Jacquese Chiraka – nikoliv o francouzské oddanosti Evropě, která je pevně daná a neměnná. Budou-li Francouzi hlasovat „ne“, Chirac skončil. Budou-li hlasovat „ano“, pak jeho pozice znovu posílí.

Evropa by na tom očividně byla lépe s oslabeným než s posíleným Chirakem, i kdyby to mělo znamenat dočasné zpomalení tempa integrace.

Chirac praktikuje politiku „obětního beránkovství“ a výmluv. Podle Chiraka francouzský vývoz nezaostává proto, že Francie ztrácí mezinárodní konkurenceschopnost – přestože tomu tak je, zejména ve prospěch Německa –, nýbrž kvůli silnému euru. Podobně francouzský ekonomický růst neochabuje proto, že Francie nepodnikla nezbytné strukturální reformy, nýbrž proto, že evropské úrokové míry jsou příliš vysoké.