0

Kdy jsou veřejné služby úspěšné?

Jak posuzujeme kvalitu veřejných služeb? Otázka je složitější, než se zdá.

V některých případech to vypadá, že odpověď je nasnadě: jde o to, zda vlaky jezdí na čas. Je to ale opravdu vše, co od vlaků očekáváme?

Určitě ne. Měly by také být bezpečné a přiměřeně pohodlné. Neměly by pouze jezdit včas, ale také ve správný čas a v rozumných intervalech. Ještě podstatnější je, že by měly být cenově dostupné. Jak se seznam kritérií prodlužuje, začíná být zřejmé, že nejsnáze měřitelná složka, přesnost, je jen jedním z mnoha žádoucích rysů a vůbec ne nutně tím nejdůležitějším.

Pro politiku veřejných služeb, která je v mnoha zemích horkým tématem diskuse, je tento příklad významný, protože míří ke kořenům značných potíží týkajících se jak vládních rozpočtů (a jejich seškrtávání), tak daní (a jejich snižování). V souladu s duchem doby vlády zavádějí do praxe obchodní kritéria měření efektivity - a obecněji ,,úspěšnosti" - veřejných služeb. To především znamená, že stanovují výkonnostní cíle.