0

Co hrozí Rusku?

V Rusku je módní znevažovat náš zásadní posun v zahraniční politice, který následoval po loňských teroristických útocích na Spojené státy. Rusko prý prodalo svou věrnost Američany vedené koalici proti terorismu příliš levně. Výměnou za více bilaterálních a multilaterálních financí teď Rusko sleduje, jak v jejích jižních částech - ve střední Asii a na Kavkaze - vyrůstají americké vojenské základny a jak se NATO chystá rozšiřovat se až k západním hranicím naší země.

Ale jakkoli je kritika rostoucího amerického unilateralismu na místě - v tzv. válce proti terorismu i jinde -, ta doopravdy největší rizika pro Rusko leží jinde. První riziko se týká nejzákladnějších zájmů jakéhokoli státu: obrany jeho územní celistvosti. Tady není rizikem Amerika ani NATO, ale Evropská unie, jejíž rozšiřování přinese to, že členské státy EU záhy ze všech stran obstoupí ruský Kaliningrad.

Úkolem Ruska je zajistit, aby tento krok nezabránil ve volném pohybu osob a zboží mezi Kaliningradem a zbytkem země. To je základní podmínka pro to, aby region zůstal ruský. Obyvatelům Kaliningradu by tudíž Evropská unie měla přislíbit tranzitní víza k zajištění bezproblémové cesty přes přilehlé budoucí státy EU. Unie se ovšem zdráhá občanům Kaliningradu tato práva poskytnout.

Nějaké řešení se musí najít už proto, že postoj EU vůči Kalingradu bude lakmusovým papírkem její touhy více se přiblížit k Rusku. Naší chybou bylo, že jsme vůbec přišli s tématem "koridorů" spojujících Kaliningrad se zbývajícími částmi Ruska. Polsko si tuto myšlenku okamžitě spojilo s předválečným Gdaňským koridorem a vyložilo si ji jako exteritoriální zásah do svrchovanosti Polska. Tak to ale není. My přece máme na mysli dopravní cesty pro osoby a zboží, nic jiného. Zdravý rozum by měl zvítězit.