0

Začít od nuly?

MOSKVA – Nástup kremelského vůdce bez původu v KGB, prezidenta Dmitrije Medveděva, vyvolal ve spojení s hospodářskou krizí úvahy o tom, že až Moskvu navštíví americký prezident Barack Obama, uvidí zemi na pokraji nového politického tání, jakési oživené perestrojky . Začít ale ve vztazích mezi USA a Ruskem od nuly může být těžší, než si Obama a jeho tým představovali.

Ruští (či sovětští) předáci volí perestrojku či tání, jedině pokud je k tomu donutí zoufalé poměry, které ohrožují přežití režimu. Jako katalyzátor tání po Stalinovi zapůsobila na Nikitu Chruščova atmosféra smrtelného strachu, vzájemného podezírání a nenávisti uvnitř komunistické elity. Pro Michaila Gorbačova se v 80. letech katalyzátorem jeho perestrojky stala sílící ekonomická paralýza SSSR.

Záměr udržet se u moci byl pro oba muže nejvyšší prioritou. Měnit systém a uvolnit sevření otěží moci byl riskantní tah, který mohl podlomit jejich autoritu. Jenže rizika nečinnosti se zdála ještě větší. Po rozhodnutí pokusit se o změnu byli oba nakonec proti své vůli přinuceni předčasně opustit svůj post.

Když Vladimír Putin oživil centralizovanou moc Kremlu nad ruskou politikou a veřejným děním, věnoval se především minimalizaci výzev pro státní moc, již koncentroval do vlastních rukou. Za tímto účelem politický systém zbavil konkurenční soutěže, oslabil státní instituce, vytlačil opozici na okraj a v podstatě zlikvidoval účast veřejnosti na politickém životě. Jeho programu konsolidace moci napomohly vysoké ceny ropy, ale daní za něj byl setrvalý úpadek kvality správy státu a upuštění od cíle modernizace.