0

Jak dále s Evropou?

Rok 2005 byl pro Evropu v mnoha ohledech annus horibilis. Začal dobře, když španělští voliči schválili návrh ústavy Evropské unie, ale záhy poté ztrpkl, když jej francouzští a holandští voliči zavrhli. Tato referenda částečně odrážela nespokojenost s domácí politikou a částečně zklamání ze způsobu, jakým vlády přistupují k evropským záležitostem.

Také vlády promptně přispěly svou troškou do mlýna. Pár dní po referendech se nedokázaly dohodnout na rozpočtu EU na léta 2007-13. Mezi francouzskými a britskými představiteli se přitom rozhořel vzrušený spor, který rozvrátil následný summit, než se Británie v červenci ujala šestiměsíčního rotujícího předsednictví EU.

Za normálních okolností využívají země předsednictví EU k tomu, aby prokázaly svou schopnost řešit problémy a posouvat unii vpřed. Británie však k počátku prosince setrvává v nečinnosti. Kromě toho, že pohřbila návrh ústavy, se také do značné míry vyhýbala rozpočtové otázce. Naděje, že se jí v letošním roce podaří dosáhnout schválení rozpočtu, jsou nepatrné, a pokud se tento spor brzy nevyřeší, unie nebude mít do roku 2007 provozní rozpočet.

A i kdyby byl rozpočet přijat, rakouské předsednictví, které začíná 1. ledna, rozhodně nebude mít nouzi o skličující záležitosti. Nejhlubším problémem je neschopnost Evropy růst rychlejším než hlemýždím tempem a poskytnout svým občanům pracovní místa.