Jak dále s Evropou?

Rok 2005 byl pro Evropu v mnoha ohledech annus horibilis. Začal dobře, když španělští voliči schválili návrh ústavy Evropské unie, ale záhy poté ztrpkl, když jej francouzští a holandští voliči zavrhli. Tato referenda částečně odrážela nespokojenost s domácí politikou a částečně zklamání ze způsobu, jakým vlády přistupují k evropským záležitostem.

Také vlády promptně přispěly svou troškou do mlýna. Pár dní po referendech se nedokázaly dohodnout na rozpočtu EU na léta 2007-13. Mezi francouzskými a britskými představiteli se přitom rozhořel vzrušený spor, který rozvrátil následný summit, než se Británie v červenci ujala šestiměsíčního rotujícího předsednictví EU.

Za normálních okolností využívají země předsednictví EU k tomu, aby prokázaly svou schopnost řešit problémy a posouvat unii vpřed. Británie však k počátku prosince setrvává v nečinnosti. Kromě toho, že pohřbila návrh ústavy, se také do značné míry vyhýbala rozpočtové otázce. Naděje, že se jí v letošním roce podaří dosáhnout schválení rozpočtu, jsou nepatrné, a pokud se tento spor brzy nevyřeší, unie nebude mít do roku 2007 provozní rozpočet.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/8wZt6vbcs