0

Co McCain i Obama přehlížejí

PRINCETON – Barack Obama pracoval tři roky jako komunitní organizátor ve zbědované chicagské čtvrti South Side, takže velice dobře zná opravdovou chudobu, která v Americe existuje. Ví, že v jednom z nejbohatších států světa žije v bídě 37 milionů lidí, což je mnohem vyšší podíl než v bohatých státech Evropy. Obamova předvolební kampaň se přesto zaměřuje na typické voliče a daňové škrty pro střední třídu a otázku toho, co dělat s chudobou, obchází.

Není to tak, že by Obama neměl politický program na pomoc chudým. Navštivte jeho webové stránky, klepněte na „Issues“ (Problémy) a pak na „Poverty“ (Chudoba). Tady naleznete soubor promyšlených návrhů sahajících od zvýšení minimální mzdy po založení modelových „zaslíbených čtvrtí“, které se zajištěním služeb, jako je vzdělávání v nejužším věku a prevence kriminality, pokusí oblasti s vysokou mírou chudoby a nízkou mírou dosaženého vzdělání odpoutat ode dna. (Navštivte webové stránky Johna McCaina a „chudobu“ v seznamu problémů ani nenaleznete – ačkoliv „kosmický program“ tam je.)

Tak proč Obama nemluví hlasitě o problému, u něhož má oproti svému soupeři jak mnohem víc zkušeností z první ruky, tak lepší politický program? Možná že k volbám nechodí dostatečný počet chudých anebo budou beztak volit demokraty. Navíc mu jeho výzkumníci údajně řekli, že nezávislé voliče z řad střední třídy si mnohem spíš získá odvoláváním se na jejich peněženky než starostí o americkou chudinu.

Jestliže chudí v Americe nejsou na žebříčku voličských obav právě vysoko, není divu, že chudí za hranicemi jsou prakticky neviditelní. Opět platí, že Obama má jak osobní zázemí – vzhledem k rodinným vazbám do Keni –, tak slibný politický program, aby dokázal americkou zahraniční pomoc do roku 2012 zvýšit na 50 miliard dolarů a použít tyto peníze na stabilizaci selhávajících států a zajištění udržitelného růstu v Africe. (V současnosti ze všech dárcovských států OECD pouze Řecko uvolňuje nižší podíl hrubého národního důchodu než Spojené státy.)