10

Lessen van een Griekse tragedie

ATHENE – Een bezoek aan Griekenland laat veel levendige indrukken achter. Zo zijn er uiteraard de rijke geschiedenis van het land, de overvloed aan archeologische vindplaatsen, de azuurblauwe luchten en de kristalheldere zeeën. Maar er is ook de intensieve druk waaronder de Griekse samenleving nu gebukt gaat – en de buitengewone moed waarmee doorsnee-burgers de economische rampspoed doorstaan.

Een bezoek roept onvermijdelijk ook vragen op. Wat hadden de beleidsmakers anders moeten doen bij het bestrijden van de financiële crisis in het land?

De cruciale beleidsfouten werden al aan het begin van de crisis gemaakt. In het eerste halfjaar van 2010, toen Griekenland de toegang tot de financiële markten verloor, was al duidelijk dat de staatsschuld onhoudbaar was. De staatsschuld had toen zonder verdere omhaal moeten worden gesaneerd.

Als Griekenland snel zijn schuldenlast met twee derde had verminderd, zou het land in staat zijn geweest zijn verpletterende verplichtingen te verlichten. Het zou een deel van de besparingen hebben kunnen gebruiken om de banken van nieuw kapitaal te voorzien.Het zou de belastingen hebben kunnen verlagen in plaats van verhogen. Het zou de investeringen een flinke impuls hebben kunnen geven en zijn economie weer op gang hebben kunnen brengen, misschien niet binnen een paar maanden maar dan toch zeker binnen een jaar.