woman carrying water Noah Seelam/Stringer

Oorlog, vrede en water

WASHINGTON, DC – India heeft momenteel te maken met het ernstigste watergebrek in jaren, waarbij een geschatte 330 miljoen mensen – een kwart van de bevolking – door zware droogte getroffen worden. Ook Ethiopië heeft te maken met de ernstigste droogte in tientallen jaren, wat al veel gewassen vernietigd heeft en voedseltekorten creëert die nu ongeveer een tiende van de bevolking treffen. Onder zulke omstandigheden is het gevaar voor spanningen over het bezit van hulpbronnen groot.

In het verleden hebben droogteperioden van deze omvang tot conflicten en zelfs tot oorlogen tussen buurgemeenschappen en -landen geleid. Een van de eerste hiervan in de geschreven geschiedenis brak ongeveer 4500 jaar geleden uit, toen de stadstaat Lagasj – gelegen tussen de Tigris en Eufraat in het huidige Irak - water van zijn buur Umma aftapte. De competitie om water zorgde in het antieke China voor gewelddadige incidenten en veroorzaakte politieke instabiliteit in het Egypte van de farao’s.

Vandaag de dag zijn echte oorlogen tussen landen om water ongewoon, vanwege een verbeterde dialoog en samenwerking over grenzen heen. Maar binnen landen zelf is de competitie om schaars water een algemenere bron van instabiliteit en conflict aan het worden, zeker nu de klimaatverandering de ernst en frequentie van extreme weersgebeurtenissen vergroot. Zoals we in onze nieuwe rapport ‘High and Dry: Climate Change, Water and the Economy’ preciseren vermindert een beperkte en onregelmatige beschikbaarheid van water de economische groei, zorgt voor migratie, en voor burgerconflict, dat een potentieel destabiliserende migratie nog verder aandrijft.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/zqPFUjfnl