banana tree Wally Gobetz/Flickr

Voedselverspilling in een hongerige wereld

OTTAWA – Ieder jaar gaat een kwart van al het voedsel in de wereld verloren, door inefficiënte oogsten, ontoereikende opslag en verspilling in de keuken. Als je die verspilling halveert kan de wereld nóg een miljard mensen voeden – en wordt honger een probleem uit een andere tijd.

De omvang van het voedselverlies is bijzonder storend met het oog op een nieuw mondiaal onderzoek naar voedselzekerheid van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Volgens de FAO zijn 57 ontwikkelingslanden er niet in geslaagd de Millenium Ontwikkelingsdoelstelling te verwezenlijken om de hoeveelheid hongerlijdende mensen vóór dit jaar te halveren. Eén op de negen mensen op de planeet – 795 miljoen mensen in totaal – gaat nog steeds met een hongerige maag naar bed.

Er is uiteraard ook opmerkelijke vooruitgang geboekt: de afgelopen 25 jaar heeft de wereld nog eens twee miljard mensen extra gevoed, en de ontwikkelingslanden hebben – ondanks de 57 landen die daar niet in slaagden – als geheel hun percentage hongerlijdende mensen bijna gehalveerd. Maar de uitdaging is het duurzaam maken van deze vooruitgang: tegen 2050 zal de vraag naar voedsel bijna zijn verdubbeld. Éen reden is dat de wereld tegen die tijd twee miljard monden extra zal moeten voeden; een tweede reden zal de toenemende honger van de groeiende nieuwe middenklasse zijn.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Mr5hNTZ/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.