Zpomalená válka

Když se proderete všemi frázemi o válce, terorismu a jaderném holocaustu, zbude jeden fakt, který v hrozícím střetu mezi Indií a Pákistánem vyčnívá nade vše ostatní. Indie, jež se dodnes vzpamatovává z loňského prosincového sebevražedného útoku na indický parlament (který tehdy jen o vlásek nezprovodil ze světa celé politické vedení největší demokracie na světě), neblufuje. Je připravena jít do války a zastavit teroristické útoky, které už více než osmnáct let pustoší indický stát Kašmír.

,,Válečná politika" Indie je ovšem flexibilní, protože jí nejde o klasické vítězství nad Pákistánem. Jejím cílem je učinit přítrž přeshraničnímu terorismu, a to tak, že Pákistánu předvede, že se mu nepodaří - jak se odedávna domnívá - levně ,,vykrvácet Indii tisíci ranami" a přivodit tak změnu statutu Kašmíru, dnešní součásti Indie. Ve své vlastní ,,válce proti terorismu" chce Indie používat sílu v malých dávkách s kumulativním účinkem s tím, že někdy příští rok by mohla její vojenská akce přejít ve válku takříkajíc ve ,,zpomaleném tempu".

Jak by taková zpomalená válka vypadala? Zkusme se nejprve podívat na strukturu sil obou protivníků. Indie má v konvenčních silách nad Pákistánem výraznou kvantitativní i kvalitativní převahu. To je důvod, proč si Pákistán pořídil jaderné zbraně. V konvenční válce by proti Indii Pákistán nikdy nemohl uspět. A tak stejně jako Západ v rámci své konfrontace se SSSR během studené války i Pákistán hledá bezpečnost v jaderném patu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/okbl10R/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.