35

Hlas pro lepší americký politický systém

CAMBRIDGE – Vlak americké politiky vykolejil a zdá se, že dostat ho zpátky bude složitější než kdykoliv dříve. Při hledání viníků tohoto stavu ukazují komentátoři prstem na všechno možné: od účelového překreslování volebních obvodů přes rostoucí ekonomickou nerovnost až po systém financování kampaní a nevyváženou žurnalistiku. Veřejnost nemůže řešit tyto skutečné systémové vady přímo. Může však napravit jiný zásadní problém: nízkou volební účast.

Na demokracii je krásné, že pokud lidé volí, mohou dosáhnout změny. Možná k tomu nedochází tak rychle, jak by si přáli, a kandidáti nemusí být vždy ideální. Přesto mohou voliči utvářet budoucnost své země.

Mnoho lidí dnes propadá politické deziluzi. Za nitky tahají bohatí a mocní a obyčejní lidé mají pocit, že výsledky voleb nemohou nijak ovlivnit. A tak dospívají k závěru, že se nenechají registrovat nebo že se nedostaví k hlasování. Toto chování je nejvýraznější mezi mladými lidmi a některými etnickými skupinami, zejména mezi Hispánci a Asiaty.

Nářky na americkou politiku samozřejmě nejsou nepodložené. Nerovnost příjmů se skutečně prohlubuje: 1% nejbohatších Američanů disponuje hrubě nepřiměřeným podílem na celkovém bohatství, zatímco příjmy středních a nižších vrstev víceméně stagnují. A v politice je skutečně příliš mnoho peněz, dokladem čehož je vliv zájmových skupin typu Národního střeleckého sdružení (NRA).