Monkey mother seen holding the hand of her child in the cage Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Opice pro Volkswagen

MELBOURNE – Deník New York Times přinesl koncem ledna zprávu, podle níž vědci použili k testům zdravotních účinků vdechování zplodin z naftového motoru vozu Volkswagen opice. Studii si objednalo Evropské výzkumné sdružení pro životní prostředí a zdraví v dopravním sektoru, které financovaly výlučně tři velké německé automobilky: Volkswagen, Daimler a BMW.

Exclusive insights. Every week. For less than $1.

Learn More

Zpráva o využívání opic se setkala s jednoznačným odsouzením – ze strany veřejnosti, německé vlády i samotné firmy Volkswagen. Proč? Mohla by vehementnost reakce naznačovat zásadní posun v etickém přístupu ke zvířatům? Chceme-li nalézt odpověď na tuto otázku, musíme si zjistit pár podrobností o experimentech i reakci na ně.

V rámci výzkumu, který byl proveden v Albuquerque v americkém státě Nové Mexiko, bylo deset opic umístěno do malých vzduchotěsných boxů, do nichž čtyři hodiny proudily výfukové zplodiny. Poté výzkumníci vsunuli opicím do krku hadičku a odebrali jim vzorky plicní tkáně.

Je zřejmé, že tyto experimenty byly pro opice mimořádně nepříjemné. V Návodu k péči o laboratorní zvířata a jejich využívání, což je jakýsi manuál přípustných postupů pro ty, kdo provádějí výzkumy na zvířatech – vydává ho Americká národní akademie věd, inženýrinku a medicíny a dnes existuje již v osmém vydání –, se konstatuje: „Podobně jako všechna společenská zvířata by i primáti měli za normálních okolností mít společenské bydlení.“ Tyto opice však byly uzavřeny v samostatných boxech a nuceny dýchat znečištěný vzduch včetně výfukových zplodin ze staršího nákladního fordu, který měl sloužit jako srovnání s čistším volkswagenem. Videozáznam z experimentů, jenž je součástí dokumentu „Dirty Money“ („Špinavé peníze“) od společnosti Netflix, zachycuje zpanikařenou opici, jak v zoufalé snaze uprchnout šmátrá packou po skleněné stěně boxu.

A co je ještě horší, dnes už víme, že jediný výsledek, který by experimenty mohly přinést, by byl tak jako tak zavádějící. Vědec Jake McDonald, který na výzkum dohlížel, totiž netušil, že automobil Volkswagen použitý k produkci výfukových zplodin měl nainstalovaný software, jenž v laboratorních testovacích podmínkách uměle snižoval emise, takže výsledky stejně nemohly poskytnout spolehlivé informace o zdravotní škodlivosti automobilových emisí během normální jízdy. Není divu, že McDonald reportérům New York Times řekl: „Připadám si jako trouba.“

Reakce na zprávu o tomto výzkumu byla rychlá. Dva dny po zveřejnění napsala skupina Volkswagen tweet, že se „výslovně distancuje od všech forem krutosti na zvířatech. Testování na zvířatech je v rozporu s našimi etickými standardy.“

Během dalších dvou dnů začala kritika sílit. Generální ředitel skupiny Volkswagen Matthias Müller na jednání v Bruselu v souvislosti s experimenty prohlásil, že metody Evropského výzkumného sdružení byly „zcela pomýlené“, a dodal: „Jsou věci, které se prostě nedělají.“ Thomas Steg, hlavní lobbista firmy Volkswagen, pak sdělil jedněm německým novinám: „Do budoucna chceme testy na zvířatech absolutně vyloučit, aby se to už nikdy nestalo.“ Steg si tím příliš nepomohl: firma Volkswagen s ním okamžitě přerušila spolupráci.

Ostatní firmy, které financovaly Evropské výzkumné sdružení, se od experimentu rychle distancovaly. Firma Daimler prohlásila, že je studií „otřesena“ a prošetří ji. Společnost BMW uvedla, že se na výzkumu nepodílela. A zástupci General Motors, Ford a Fiat Chrysler se nechali slyšet, že oni účinky emisí na lidi či zvířata netestují.

Veřejná reakce na experimenty dosáhla takové úrovně, že ji nemohla přejít bez povšimnutí ani německá vláda. Mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert prohlásil, že „znechucení mnoha lidí je naprosto pochopitelné“ a že testy na opicích „nelze v žádném případě eticky ospravedlnit“.

Já proti chování lidí vůči zvířatům vystupuji už 45 let, ale ještě nikdy jsem nezažil tak kategorické odmítnutí experimentů na zvířatech vysoce postavenými zástupci firem ani mluvčími vlád, jakého jsme nyní svědky v Německu. Kdyby reakce odsuzovaly Volkswagen za to, že se snažil uvést veřejnost v omyl, když k testům poskytl upravený automobil, nijak by mě to nepřekvapovalo. Skutečnost, že firma používala ve svých automobilech „udělátka“, která měla obalamutit emisní testy, je však známá už od roku 2015. Hlavním důvodem odsouzení je tedy týrání opic a touha firem distancovat se od tohoto výzkumu.

Fakt, že zvířata trpí při bolestivých a zbytečných experimentech, není žádnou novinkou. V každém novém vydání své knihy Osvobození zvířat už od publikace originálu v roce 1975 popisuji desítky experimentů, při nichž zvířata nesmírně trpěla a pravděpodobnost jakéhokoliv významného přínosu pro lidské zdraví či blahobyt byla stejně vzdálená jako u experimentů firmy Volkswagen. Dnes jsou to organizace typu Ethical Treatment of Animals, které dál upozorňují na to, jak miliony zvířat – včetně opic – trpí při zbytečných experimentech.

V Německu se každoročně používají při experimentech téměř tři miliony zvířat. Pokud Volkswagen, Daimler, BMW i německá vláda tvrdí, že experimenty podobné tomu, který si v zájmu testování zdravotních dopadů zplodin z naftového motoru objednalo Evropské výzkumné sdružení, jsou neetické, pak stejné etické měřítko nesplňuje ani řada jiných experimentů.

Změnil se však – postupně a v průběhu několika desetiletí – zájem o zvířata. Výzkum Gallupova ústavu z roku 2015 ukázal, že téměř každý třetí Američan souhlasí s tvrzením, podle něhož by zvířata měla mít stejná práva jako lidé, přičemž téměř všichni ostatní respondenti (62%) zastávali názor, že zvířata by měla požívat nějakou ochranu. V Německu se 89% dotazovaných osob vyslovilo proti testům na zvířatech, které způsobují bolest a utrpení. Rovněž v několika dalších evropských zemích včetně Francie, Itálie a Velké Británie se proti takové praxi stavělo přes 80% respondentů.

Žádná automobilka ani jiná korporace, která si váží své značky, si nemůže dovolit znepřátelit si 80% potenciálních zákazníků. Pokud testování bezpečnosti emisí z naftových motorů na opicích „nelze v žádném případě eticky ospravedlnit“, jak prohlásil mluvčí kancléřky Merkelové, pak lze doufat, že konec bolestivých experimentů na zvířatech není tak daleko.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/UXefu2C/cs;

Handpicked to read next