mazzucato35_JOSE CABEZASAFP via Getty Images_womanlaundry Jose Cabezas/AFP via Getty Images

Hva om økonomien vår verdsatte det som betyr noe?

LONDON – Omsorg er den livgivende kraften som opprettholder vår helse og vår velferd og som binder sammen samfunn og økologi. Men selv om dagligdagse former for omsorg er livsviktige, blir de systematisk undervurdert. Det er kvinner som står for det meste av omsorgen. Kvinners innsats på dette området blir hyllet på den internasjonale kvinnedagen. Men den burde markeres hver eneste dag året rundt.

Under koronakrisen har omsorgskapasiteten blitt strukket til det ytterste. Krisen har vist hvor viktig den er, men samtidig hvor lite omsorgsevnen blir verdsatt i våre samfunn. Når vi nå forsøker å få oversikt over pandemiens ødeleggelser, må vi benytte anledningen til en grundig gjennomgang av måten vi måler verdier og måten vi organiserer den globale økonomien på. Målet bør være å skape en økonomi som støtter opp om helsen og velferden til hver eneste person på planeten, så vel som helsen til planeten selv. I dag har vi det motsatte: et system som kun verdsetter helse som et middel til å nå et mål om økonomisk vekst.

Verdens helseorganisasjons Council on the Economics of Health for All, som kun består av kvinner, ble opprettet for å lede an i dette paradigmeskiftet. Vi tror at årets kvinnedag er den perfekte anledningen til å lansere en radikal re-evaluering av omsorg og økonomi. Selv om pandemien fortsatt tar livet av folk og skaper politiske incitamenter til å transformere de økonomiske styringsstrukturene, er tidsvinduet i ferd med å lukke seg. Vi står i stor fare for å returnere til den gamle silo-tilnærmingen som tilsier at bare «formelle» økonomiske sektorer skaper verdier.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/fwiNbnknb