6

Vaccins voor een vergrijzende bevolking

SEATTLE – De wereldbevolking wordt groter – en ouder. Nu ouderen hun jongere wederhelften bijna in getal overtreffen – in 2050 zullen er bijna drie keer meer mensen zijn die 65 of ouder zijn dan kinderen onder de 4 - vrezen velen dat de druk op overheidsbegrotingen, de gezondheidszorg, en de economie onhoudbaar zal worden. Maar er is iets dat we kunnen doen om deze lasten te verlichten; de gezondheid van ouderen verbeteren.

Terwijl we ouder worden ondergaan onze lichamen complexe veranderingen die onder andere progressief onze macht om op infecties te reageren en om immuniteit te ontwikkelen (dit heet immunosenescentie) verzwakken. Dit is de reden dat ziekten voor oudere volwassen erger neigen te zijn dan dezelfde ziekten in jongere patiënten, met een grotere impact op kwaliteit van leven, handicaps, en sterfte.

Simpel gezegd hebben de immuunsystemen van ouder wordende volwassenen extra ondersteuning nodig. Dit is waar vaccins naar voren komen.

Vaccins worden vaak met betrekking tot jonge kinderen genoemd, die een serie van inentingen moeten krijgen tegen kinderziekten zoals mazelen en polio. Het vaccineren van kinderen is een van de grootste medische succesverhalen van de twintigste eeuw, niet in het minst vanwege de zogenaamde kudde-immuniteit (de indirecte bescherming van hele gemeenschappen, inclusief zij die niet geïmmuniseerd kunnen worden vanwege redenen als ziekte of leeftijd, door de meeste leden te vaccineren).

Niets weerhoudt ouderen ervan met deze zelfde kennis hun voordeel te doen. Ze zouden door dit te doen zelfs grote winst kunnen behalen – inclusief de bescherming van hun familie en buren. Toch gebeurt dit maar weinig.

Volwassenen moeten begrijpen dat sommige van de meer algemene infecties waar ze kwetsbaar voor zijn met vaccins te voorkomen zijn. Neem gordelroos, een infectie die iedereen kan treffen die de waterpokken heeft gehad (wat 95% van de volwassenen wereldwijd is). In de Verenigde Staten zal ruwweg een derde van de bevolking op enig punt in zijn leven gordelroos krijgen.

Een geval van gordelroos kan goedaardig zijn en relatief dragelijk voor iemand in de 30. Maar de ziekte is veel normaler bij mensen vanaf de 50 – voor wie het extreem pijnlijk kan zijn. Oudere volwassenen met gordelroos kunnen te maken krijgen met chronisch ongemak en serieuze complicaties die het moeilijk maken om te slapen, het huis te verlaten, of dagelijkse activiteiten te ondernemen. Wanneer ze gevaccineerd zijn – het Center for Disease Control and Prevention adviseert om je op je zestigste te alten vaccineren – kunnen ze deze pijnlijke en soms slopende conditie vermijden.

Ook influenza is een door vaccinatie te voorkomen ziekte. Ondanks dat influenza ziekte kan veroorzaken in mensen van alle leeftijden, worden ouderen – zij vanaf 65 – disproportioneel getroffen, zowel in termen van sterfte als hospitalisatie, waarbij het risico hoe ouder hoe groter is.

Het probleem is dat oudere mensen vaker lijden aan een of meerder onderliggende aandoeningen, zoals hartkwalen of diabetes. Als resultaat hiervan is het ook waarschijnlijker dat ze zwaardere influenza-gerelateerde complicaties zullen ervaren. Systematische analyse onder oudere populaties heeft aangetoond dat inenting tegen influenza – die jaarlijks toegediend moet worden, om rekening te houden met constant nieuw opkomende virusstammen – niet alleen succesvol is in het voorkomen dat mensen influenza oplopen, maar ook kosteneffectief is.

De lijst gaat verder. Difterie, veroorzaakt door de aerobe grampositieve bacterie Corynebacterium diphteria is een acute door toxinen gemedieerde ziekte die zich kan manifesteren als een infectie van de bovenste luchtwegen of als een huidinfectie. De meeste complicaties van difterie – zoals myocarditis (ontsteking van het hartspierweefsel) en neuritis (ontsteking van het centraal of autonoom zenuwstelsel) – zijn toe te schrijven aan de effecten van deze toxinen. Het totale sterftecijfer bedraagt 5-10%, en dit is hoger bij mensen onder de 5 en ouder dan 40.

Tetanus, ook wel bekend als ‘kaakklem’, is een bacteriële ziekte die het zenuwstelsel aantast, waarbij pijnlijke verkramping van de spieren door het hele lichaam optreedt. Het leidt niet tot een groot aantal doden onder ouderen, maar omdat het te voorkomen is, is elk cijfer hoger dan nul onacceptabel.

Dan is er nog kinkhoest. We weten niet precies in hoeverre dit ouderen treft, omdat de ziekte voor alle leeftijdsgroepen ernstig onder-gediagnosticeerd en onder-gerapporteerd is. Maar het Advisory Committee on Immunization Practices denkt dat de ziektelast honderd maal hoger is dan momenteel gedacht.

Het Tdap-vaccin dat volwassen tegen difterie, tetanus, en kinkhoest beschermt, zou deze last aanzienlijk kunnen verlagen. Een ander vaccin geheten Td beschermt tegen tetanus en difterie, maar niet tegen kinkhoest. Hiervan moet elke tien jaar een herhaling toegediend moeten worden.

Ten slotte zijn er nog pneumokokken, bacteriële infecties die worden veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae, die longontsteking kan veroorzaken, meningitis, of infectie van de bloedbaan (sepsis); afhankelijk van welke complicaties zich voordoen kunnen onder de symptomen hoesten vallen, plotselinge koorts, pijn in de borst, rillingen, ademtekort, een stijve nek, desoriëntatie, en gevoeligheid voor licht.

Pneumokokken kunnen tot hersenbeschadiging leiden, doofheid, weefselschade (waarbij potentieel zelfs de amputatie van ledematen nodig is), en de dood. In de VS alleen al sterven tienduizenden mensen, waaronder 18.000 volwassen vanaf de 65, jaarlijks door longontsteking door pneumokokken, infecties van de bloedbaan, en meningitis. De twee belangrijkste types pneumokokkenvaccins die beschikbaar zijn voor oudere volwassenen – het 23-valent-pneumokokken-polysacharide-vaccin (PPV23) en het pneumokokken-conjugaat-vaccin (PCV13) – zouden de situatie kunnen verlichten.

Dankzij kinderimmunisatieprogramma’s gaan er elk jaar minder kinderen dood aan door vaccinatie te voorkomen ziekten. Een overeenkomstige georkestreerde inspanning is nu nodig om diezelfde winst voor volwassenen te realiseren, vooral voor ouderen. Door vaccinatie als levenslange prioriteit te bekijken kunnen we mensen helpen zolang mogelijk actief en productief te blijven, wat hun, hun gemeenschappen en de hele wereld profijt oplevert.

Vertaling Melle Trap