6

Očkování pro stárnoucí populaci

SEATTLE – Světová populace roste – a stárne. V době, kdy se senioři blíží k početní převaze nad mladými – do roku 2050 bude na světe téměř třikrát více lidí nad 65 let než těch pod 4 roky – se mnoho lidí bojí, že se zátěž na vládní rozpočty, zdravotní systémy a ekonomiky stane neudržitelnou. Existuje však něco, čím bychom toto břemeno mohli zmírnit: zlepšení zdraví seniorů.

Tím, jak stárneme, prochází naše těla komplexními změnami, které (mimo jiné) progresivně oslabují naši schopnost reagovat na infekce a vytvářet si imunitu – nazývá se to immunosenescence. Proto mívají choroby u starších dospělých těžší průběh a větší dopad na kvalitu života, postižení a úmrtnost, než ty samé choroby u mladších pacientů.  

Jednoduše řečeno, stárnoucí imunitní systém dospělých potřebuje zálohu. A to je moment, kdy přichází ke slovu očkování.

Vakcíny jsou nejčastěji diskutovány v kontextu mladých dětí, které by měly dostat soubor očkování proti nemocím jako je dětská obrna či spalničky. Dětské očkování je jedním z největších úspěchů medicíny dvacátého století, nemluvě o tzv. populační imunitě (nepřímá ochrana celých společenství prostřednictvím očkování většiny jejich členů, včetně těch, kdo očkovaní být nemohou z důvodů jako je nemoc či věk).

Dospělým nic nebrání využít výhod této vědy. Ve skutečnosti by se tak dostali k dalekosáhlým výhodám – včetně ochrany jejich rodin a sousedů. Doposud se tak však děje jen u mála z nich.

Dospělí potřebují pochopit, že některým běžnějším infekcím, které jim hrozí, se dá předcházet očkováním. Například pásový opar, infekce, která může postihnout kohokoliv, kdo v životě prodělal plané neštovice (což je celosvětově 95% dospělých). Ve Spojených státech dostane pásový opar někdy během života zhruba jedna třetina populace.

Případ pásového oparu může být relativně benigní a únosný pro někoho v třicátých letech života. Choroba je však mnohem běžnější u lidí nad 50 a pro ně může být velice bolestivá. Starší lidé s pásovým oparem mohou zažívat chronické potíže a závažné komplikace, které komplikují spánek či jiné běžné denní aktivity. Pokud by byli očkováni – Centrum pro kontrolu chorob a prevenci doporučuje očkování v 60 roce života – mohli by se těmto bolestivým a někdy vysilujícím podmínkám vyhnout.

Chřipka je další chorobou, které se dá předejít očkováním. Zatímco virus chřipky může způsobit chorobu u lidí jakéhokoliv věku, starší lidé (65 a více) jsou postihováni nepoměrně více, co se týká úmrtí a hospitalizace, kdy jsou ti nejstarší tou nejrizikovější skupinou.

Problém je, že starší lidé mají větší pravděpodobnost onemocnět jednou či více jednou či více základními chorobami, jako je diabetes nebo onemocnění srdce. Výsledkem je, že mají také větší pravděpodobnost závažněji prožívat komplikace při chřipkovém onemocnění. Systematická analýza u starší populace ukázala, že očkování proti chřipce – které musí být prováděno ročně, aby pokrylo stále nové druhy – není jen úspěšné v ochraně proti nakažením chřipkou, ale také nákladově efektivní.

A výčet zde nekončí. Záškrt, který způsobuje aerobní, gram-pozitivní bakterie Corynebacterium diphtheria, je akutní chorobou zprostředkovanou toxinem, která se může projevit jako infekce horní části dýchacího traktu, nebo jako kožní infekce. Nejvíce komplikací u záškrtu – jako je myokarditida (zánět střední vrstvy srdce) a neuritida (zánět periferních nervů) – lze připsat efektu toxinu. Celková míra úmrtnosti je 5-10%, s vyšší mírou u lidí mladších pěti a starší 40 let.

Tetanus, běžně znám jako “strnutí šíje“, je bakteriální onemocnění postihující nervový systém a způsobující bolestivé napnutí svalů celého těla. Nevede sice k vysokým číslům úmrtí u seniorů, nicméně vzhledem k tomu, že se mu dá zabránit, tak jakékoliv číslo vyšší než nula je neakceptovatelné.

No a pak je tu černý kašel. Nevíme přesně rozsah, v jakém postihuje seniory, protože jde o slabě diagnostikovanou a popisovanou chorobu napříč věkovými skupinami. Ale Advisory Committee on Immunization Practices si myslí, že zatížení touto chorobou je nejméně stokrát vyšší, než se doposud uvádělo.

Očkování Tdap, které chrání dospělé proti záškrtu, tetanu a černému kašli by tuto zátěž mohlo významně snížit. Další vakcína s názvem Td chrání proti tetanu a záškrtu, ale ne proti černému kašli. Měla by být obnovována každých 10 let.

No a konečně existuje také pneumokokové onemocnění, bakteriální infekce způsobená Streptococcus pneumoniae, který může vyvolat zápal plic, meningitidu či infekci v krevním řečišti (sepsi). Podle toho, jaké se vyskytnou komplikace, mohou pak symptomy zahrnovat kašel, náhlý nástup horečky, bolest na hrudi, zimnice, dušnost, ztuhlý krk, dezorientaci a citlivost na světlo.

Pneumokoková onemocnění mohou vést k poškození mozku, hluchotě, poškození tkání (někdy dokonce vyžadující amputaci končetin) a smrt. Jen v samotných Spojených státech zabíjí zápal plic, infekce krevního řečiště a meningitida ročně desítky tisíc lidí, včetně 18 000 dospělých ve věku 65 a více. Dva hlavní typy vakcíny pro tuto věkovou kategorii proti pneumokokovým chorobám – 23 složková pneumokokální polysacharidová vakcína (PPV23) and pneumokokální sdružená vakcína (PCV13) – by situaci mohly zlepšit.

Díky imunizačním programům dětí umírá každý rok méně dětí na choroby, kterým se dá předejít očkováním. Stejná, soustředěná snaha je nyní zapotřebí k vytvoření stejného užitku u dospělých, zejména u seniorů. Tím, že se na očkování budeme dívat jako na celoživotní prioritu, můžeme lidem pomoci zůstat aktivní a produktivní tak dlouho, jak to bude možné, z čehož budou mít užitek oni, jejich společnost a celý svět.