businesswoman graph Caiaimage/Agnieszka Olek/Getty Images

Data kunnen de gendergelijkheid naderbij brengen

PARIJS – In het huidige tempo zal het ruim tweehonderd jaar kosten om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op de werkvloer te verwezenlijken. In veel landen worden meisjes nog steeds gedwongen om jong te trouwen, wat hun toegang tot onderwijs en toekomstige arbeidsmogelijkheden beperkt. In Niger trouwde in 2016 bijvoorbeeld 76% van de meisjes uit de leeftijdscategorie van 15 tot 19, wat voor een deel verklaart waarom 73% van deze meisjes geen middelbaar onderwijs volgt. Kinderarbeid is ook heel algemeen, en bijna een derde van de vrouwen in de wereld vindt huiselijk geweld onder bepaalde omstandigheden een te rechtvaardigen straf, bijvoorbeeld als je een maaltijd laat verbranden.

Wat zegt het over de menselijke waarden als het aanvaardbaarder wordt geacht om een vrouw te slaan dan om het avondeten te ruïneren?

Dergelijke waarden zijn vastgelegd in wettelijke kaders. Vandaag de dag staan tien landen nog steeds verkrachting binnen het huwelijk toe, en geven negen landen verkrachters de kans hun straf te ontlopen door hun slachtoffers te trouwen. En voor nog veel meer vrouwen liggen zulke waarden ten grondslag aan sociale regelingen die hen kansen ontzeggen. Over de hele wereld zorgt de afwezigheid van betaald moederschapsverlof, kinderopvangfaciliteiten of een gezinsvriendelijk werkgelegenheidsbeleid ervoor dat vrouwen niet deelnemen aan de formele economie. Zelfs als vrouwen erin slagen een carrière te hebben, nemen zij nog steeds driekwart van de huishoudelijke verantwoordelijkheden op zich.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/MLZ3PmWnl