10

Zahraniční politika a americká prezidentská kampaň

NEW YORK – Nelze zjistit, koho američtí voliči vyberou za svého příštího prezidenta. Jisté ovšem je, že tato volba bude mít hluboké důsledky pro celý svět, v dobrém i ve zlém.

Více než cokoliv jiného je to odraz přetrvávající reality americké moci. A zároveň je to odraz pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že příští prezident zdědí svět nacházející se ve značném chaosu. Cokoliv a jakkoliv se rozhodne učinit, bude to mít obrovský význam pro lidi všude na světě.

Zároveň lze jen těžko zjistit, jakou roli v otázce, kdo usedne v Oválné pracovně, sehraje zahraniční politika. Do voleb v roce 2016 stále zbývá sedmnáct měsíců. Do té doby se může stát a stane se spousta věcí.

Během příštího roku se budou odehrávat dva politické procesy, které spolu navzájem souvisejí, ale zároveň jsou svébytné – nominační souboje v Demokratické a Republikánské straně. V čele demokratických uchazečů figuruje bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová, avšak její nominace není hotová věc. Při tomto rozhodování bude hrát zahraniční politika zřejmě jen nevýznamnou roli, poněvadž voliče, kteří se pravděpodobně zúčastní demokratických primárek, nejvíce trápí vnitropolitické a ekonomické otázky.