5

Economische welvaart in het digitale tijdperk

SAN JOSE – Over de hele wereld roepen mensen om verandering. Recente electorale uitkomsten – waarvan waarschijnlijk de meeste opmerkelijke de stem voor Brexit in Groot-Brittannië en de uitkomst van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten – hebben een groeiende economische onzekerheid onderstreept. In deze ambiance is het imperatief dat leiders een heldere visie voor inclusieve economische groei articuleren en waarmaken, één die niet alleen het belasting- en handelsbeleid behelst – de focus van veel van de huidige debatten – maar ook digitalisering.

Digitalisering – die de komende tien jaar een potentiele economische waarde van 19 biljoen dollar vertegenwoordigt – heeft de macht om landen de groei van hun bbp, het scheppen van banen, en innovatie een impuls te laten geven. De diepgaande impact die digitalisering kan hebben op landen die deze omarmen als centrale aandrijfkracht van hun economische strategieën is al zichtbaar.

In India bijvoorbeeld implementeert premier Narendra Modi een strategie die India transformeert in een technologische motor die de weg voor een digitale toekomst bereidt. In Frankrijk heeft de regering geïnvesteerd in een uitgebreid nationaal digitaal plan waarvan verwacht wordt dat het de komende drie tot vijf jaar 1,1 miljoen banen zal scheppen en de komende tien jaar 101 miljard dollar zal bijdragen aan het bbp.

Terwijl andere landen robuuste digitale strategieën omarmen raakt de VS achterop. Alhoewel de VS voorop liep in de internetrace van de jaren negentig is het nu de enige grote ontwikkelde economie die geen helder digitaliseringsplan heeft. De consequenties hiervan zijn al merkbaar: volgens de Bloomberg Innovation Index 2016 is de VS nu het op zeven na meest innovatieve land, en is sinds 2015 twee plekken gedaald.

De boodschap is helder: als het op digitalisering aankomt beschikt niemand over verworven rechten en is er geen tijd te verliezen. Zelfs in Silicon Valley moeten we onszelf constant heruitvinden om concurrerend te blijven. Slechts met een helder en effectief digitaliseringsplan kan Amerika verzekeren dat het zijn status als economisch wereldleider in het digitale tijdperk behoudt en aan de roep van zijn bevolking om meer economische kansen kan voldoen.

Ik geloof dat connectiviteit de macht heeft om economieën te transformeren en nieuwe kansen te scheppen. Daarom moet de nieuwe digitale agenda van de VS het feit ongedaan maken dat een derde van de Amerikaanse bevolking, ondanks dat het een van de rijkste landen ter wereld is, nog steeds geen breedbandinternet thuis heeft.

Bestaande Smart City initiatieven die connectiviteit bevorderen in Chicago en Washington, DC, zijn bemoedigend. Maar om de digitale kloof te dichten is er behoefte aan een omvattender nationale digitale strategie, één die investeringen in digitale infrastructuur benadrukt, in plaats van alleen in fysieke infrastructuur, zoals in het verleden. Alleen met een brede toegankelijkheid kan technologie zijn potentieel als een van de grootste economische nivelleerders blijven waarmaken.

Een effectief Amerikaans digitaliseringsplan moet ook startups ondersteunen. Jonge bedrijven representeren de toekomst van de werkgelegenheid (ze zijn de grootste bron van nieuwe banen in de VS) en van technologische ontwrichting. Toch gaat het aantal startups in de VS achteruit. Volgens onderzoek door de Brookings Institution is de startup-ratio (het aantal nieuwe bedrijven als percentage van alle bedrijven) sinds 1978 met ongeveer de helft gedaald.

Om innovatie en werkgelegenheid aan te jagen moeten we deze trend omdraaien en meer brandstof in de startmotor van de Amerikaanse economie injecteren. Dit zal van bedrijven en de overheid vergen om samen te werken om een milieu te creëren dat ondernemers aanmoedigt om hun visies tot leven te brengen. Een combinatie van wetgeving zoals belastingvoordelen voor bedrijven in de beginfase, en bedrijfs- en durfkapitaal investeringen die financiële ruggensteun en mogelijkheden tot mentorschappen bieden voor startups, zullen om dit ecosysteem te voeden cruciaal zijn.

Algemener gezien moeten leiders in de VS een sfeer creëren die alle soorten groei van ondernemingen en investeringen aanmoedigt. Trump’s roep om de belastingregels van de VS in 2017 te herzien zou op dit vlak voordelen kunnen creëren, aangenomen dat de nieuwe regels binnenlandse investeringen bevorderen door bedrijven aan te moedigen hun verdiensten uit het buitenland terug te halen, en door het verlagen van de bedrijfsbelasting, momenteel een van de hoogste van alle OESO-landen. Deze stappen kunnen meer dan 1 biljoen dollar in de Amerikaanse economie pompen, en in dit proces economische kansen en banen scheppen.

Een ander cruciaal element van een effectief digitaliseringsplan zijn onderwijs en opleidingen. Bedrijven moeten in hun huidige personeelsbestand investeren, dat grotendeels de vaardigheden mist om in het digitale tijdperk concurrerend te zijn. Tegelijkertijd moeten we ons onderwijssysteem hervormen, zodat jongere generaties de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om de goedbetaalde digitale banen van de toekomst veilig te stellen. Tot dit doel moeten we verder gaan dan het benadrukken van wetenschap, technologie, techniek, en wiskunde – allen bètawetenschappen – en erover denken hoe we technologie en digitalisering in alle sectoren kunnen toepassen. Digitalisering kan tegen 2025 5,1 biljoen dollar in economische waarde voor de VS opleveren, en de werkloosheid zal aanzienlijk teruggebracht worden. Maar Amerika kan dit potentieel alleen realiseren wanneer zijn leiders effectief over partijlijnen heen en met alle industrieën samenwerken om een digitale agenda te bevorderen.

Technologie verandert alles: de manier waarop we zaken doen, de regels van het kapitalisme, en hele economische ecosystemen – en dit alles met een enorme snelheid. Amerika moet mee veranderen, door nu alles in de strijd te gooien om zijn innovatieve scherpte te herpakken en te bloeien het digitale tijdperk.

Vertaling Melle Trap