Janet Yellen federal reserve Yin Bogu/ZumaPress

Schoon genoeg van de Fed

NEW YORK – Centrale bankiers en financiers van over de hele wereld komen elk jaar aan het eind van de maand augustus samen in Jackson Hole, Wyoming, voor het economische symposium van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Dit jaar werden de deelnemers begroet door een grote groep van vooral jonge mensen, waaronder veel Afrikaans- en Latijns- Amerikanen.

Deze groep was daar niet zozeer aanwezig om te protesteren als wel om te informeren. Ze wilden de verzamelde beleidsmakers er van bewust maken dat hun beslissingen de gewone mens raken, en niet alleen de financiers die zich zorgen maken over wat de inflatie doet met de waarde van hun obligaties of wat een rentestijging zou betekenen voor hun aandelenportefeuilles. Hun groene T-shirts droegen de boodschap dat het herstel voor deze Amerikanen is uitgebleven.

Zelfs nu, zeven jaar nadat de mondiale financiële crisis de Grote Recessie veroorzaakte, bedraagt de ‘officiële’ werkloosheid onder Afrikaans-Amerikanen meer dan 9%. Volgens een bredere (en meer toepasselijke) definitie, die parttime werknemers die op zoek zijn naar fulltime werk en werknemers met marginale baantjes meeneemt, is het werkloosheidscijfer voor de Verenigde Staten als geheel zelfs 10,3%. Maar voor Afro-Amerikanen – en vooral de jongeren – is dit getal nogveel hoger. Zo ligt het werkloosheidscijfer onder Afro-Amerikanen tussen de 17 en 20 jaar die de middelbare school hebben afgemaakt maar niet door zijn gaan leren boven de 50%. De ‘banenkloof’ (het verschil tussen de huidige werkgelegenheid en hoe groot deze zou moeten zijn) is ongeveer drie miljoen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/T329KOMnl