19

Hubená léta v západní politice

NEW YORK – Už od dob dospívání mě fascinují proměny a machinace národní politiky. Dnes se zaměřuji i na obecnější politické trendy, které pomáhají vysvětlovat také globální ekonomické otázky.

Jedním z takových trendů je politická fragmentace a polarizace patrná v západních demokraciích. Okrajová hnutí, z nichž některá působí v rámci zavedených politických struktur a jiná se snaží vytvořit struktury nové, vyvíjejí tlak na tradiční strany, kterým se pak hůře mobilizují stoupenci a v některých případech jim to působí skutečné škody. V zoufalé snaze nevypadat slabě začaly být etablované strany ostražité vůči spolupráci napříč politickým spektrem.

Výsledné odmítání spolupracovat na hlavních tématech dne má dramatický dopad na hospodářskou politiku. Podobu politiky, kterou kdysi formulovala vyjednávání vedená v politickém středu, kde jsou západní demokracie už dlouho zakotvené, stále více utvářejí zatvrzelé síly na krajní levici a pravici.

Je nutno říci, že tento přístup čas od času přinese průlom – někdy k lepšímu, jindy k horšímu. Celkovým výsledkem je však politická paralýza, kvůli níž trpí i ty nejzákladnější prvky ekonomického vládnutí (například aktivní schválení rozpočtu ve Spojených státech). Netřeba dodávat, že čím větší jsou potíže s vládnutím a politikou doma, tím obtížnější je regionální a globální spolupráce.